Articol de combatere a ecumenismului şi de ȋnştiintare a ierarhilor B.O.R. faṭǎ de implicaṭiile participǎrii la sinodul bisericesc de la Constantinopol, din 2016.

Distribuie!by CUVÂNT CᾸTRE “PREOṬII CU CRUCEA-N FRUNTE, CᾸCI OASTEA E CREȘTINᾸ”, CREȘTIN-ORTODOXᾸ -articol de combatere a ecumenismului şi de ȋnştiintare a ierarhilor B.O.R. faṭǎ de implicaṭiile participǎrii la sinodul bisericesc de la Constantinopol, din 2016. Stimaṭi pǎrinti ce vǎ aflaṭi sub oblǎduirea Bisericii Ortodoxe Române, Ȋn anul ce tocmai a […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

CUVÂNT CᾸTRE “PREOṬII CU CRUCEA-N FRUNTE, CᾸCI OASTEA E CREȘTINᾸ”, CREȘTIN-ORTODOXᾸ

-articol de combatere a ecumenismului şi de ȋnştiintare a ierarhilor B.O.R. faṭǎ de implicaṭiile participǎrii la sinodul bisericesc de la Constantinopol, din 2016.


Stimaṭi pǎrinti ce vǎ aflaṭi sub oblǎduirea Bisericii Ortodoxe Române,

Ȋn anul ce tocmai a ȋnceput, Biserica Ecumenicǎ de pretutindeni urmeazǎ sǎ ȋntâmpine o provocare (ispitǎ) fǎrǎ precedent ȋn istoria universalǎ, provocare ce ne-a fost prezisǎ cu mult timp ȋnainte prin numeroşii sfinṭi ai Ortodoxiei: provocarea mişcǎrii ecumeniste.


Prezentul cuvânt nu-şi propune o mini-dezbatere vis-à-vis de diferenṭele enorme (de netǎgǎduit) ce existǎ ȋntre Biserica Ortodoxa şi pseudo-biserica catolicǎ (gen filioque, primatul papal, imaculata concepṭie, azimele, existenṭa purgatoriului, indulgenṭele papale, ş.a.m.d.), ci mai degrabǎ atrage atenṭia (dacǎ mai era nevoie) asupra necesitǎṭii imperative ca toṭi cei aflaṭi ȋn ȋnşelare sǎ se lepede (şi sǎ le recunoascǎ) de ereziile (modificǎrile pe care şi le-au auto-ȋnsuşit faṭǎ de primele 7 Sinoade Ecumenice) ȋn care se aflǎ, ȋnainte de a fi primiṭi la Ortodoxie.(UNICA CREDINṬᾸ ce a supravieṭuit nealteratǎ de “modificǎrile umaniste” ce s-au ȋntreprins de la ultimul Sinod Ecumenic). Adicǎ pentru a exista o ecumenicitate (unire bazatǎ doar pe dogmele Ortodoxiei stabilite la primele 7 sinoade Ecumenice) este mai ȋntâi nevoie ca pseudo-biserica catolicǎ sǎ-şi recunoascǎ şi sǎ-şi lepede toate ereziile ȋn care se aflǎ şi de-abia apoi o putem primi sǎ cunoascǎ Tainele Ortodoxiei.

Dar acest lucru nu se poate ȋntâmpla deoarece diavolul nu are smerenie (necesarǎ cǎirii de pǎcate şi pentru ȋndreptare). Și cum diavolul este dumnezeul elitei conducǎtoare a Vaticanului, elitǎ manifestatǎ prin organizaṭia secretǎ ce poartǎ denumirea de “Societatea lui Isus” (mai cunoscutǎ sub numele de “Ordinul iezuit”), aceastǎ lepǎdare de ereziile ȋn care se aflǎ este imposibilǎ.

Da, am spus bine “diavolul este dumnezeul iezuiṭilor”, se spune acest lucru ȋn clar la slujba de primire a papei Francisc la Vatican: “Isus este fiul lui Lucifer” se cântǎ ȋn catedrala San Pietro (vezi videoclipul: https://youtu.be/dcpVrtv2t-M ). Și cum, pentru prima datǎ ȋn istoria Vaticanului, papa este şi membru al Ordinului iezuit, se ridicǎ urmǎtoarea ȋntrebare:

“Oare cui vrea sǎ supunǎ acest papǎ Francisc Biserica Ortodoxǎ printr-un eventual sinod? Lui Dumnezeu-Tatǎl?, sau lui Lucifer?”
Rǎspunsul este evident chiar şi pentru un copil…

1

I DESPRE MIȘCAREA ECUMENISTᾸ:

1)Noul Cuvios al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Iustin Popovici ȋn monumentala sa operǎ “Biserica Ortodoxǎ şi Ecumenismul” semnaleazǎ: “Ecumenismul este numele comun pentru falsele creştinisme, pentru falsele “biserici” ale Europei Occidentale. Ȋn el se aflǎ inima tuturor umanismelor europene ȋn frunte cu papismul. Iar toṭi aceşti falşi creştini, toate falsele biserici nu sunt nimic altceva decât o erezie lângǎ altǎ erezie. Numele lor evanghelic de obşte este panerezie.

Ecumenismul consfinṭeşte toate ereziile, lezeazǎ dogmele Ortodoxiei şi reprezintǎ ȋn esenṭǎ cea mai mare erezie ecleziologicǎ.”; Patriarhul ecumenic Ioachim al III-lea spunea: “Preoṭii uniaṭi sunt lupi ȋn piei de oaie”.

2)Sursa şi matricea ecumenismului este masoneria, care promoveazǎ prin ecumenism religia universalǎ a luciferismului, dupǎ cum sursa şi matricea masoneriei este abominabilul Sionism internaṭional, care a transformat teismul Vechiului Testament şi al Proorocilor ȋn cel mai josnic luciferism, prin cabala demonicǎ şi trivialul Talmud, operǎ ale rabinilor demonizaṭi ai iudaismului cǎzut şi ale lor obsesii de stǎpânire şi guvernare mondiale prin pseudo-mesia pe care ȋl continuǎ sǎ ȋl aştepte. (singuruladevǎrortodoxia.blogspot.ro)

Ecumenismul se mişcǎ pe douǎ niveluri, inter-creştin şi inter-religios.
Pe de-o parte, ecumenismul inter-creştin promoveazǎ unirea diferitelor erezii creştine (papistaşi, protestanṭi, anglicani, monofiziṭi) cu Biserica Ortodoxǎ Soborniceascǎ având ca criteriu minimalismul dogmatic; potrivit principiului ecumenist al “sincretismului dogmatic inter- creştin”, diferenṭele dogmatice dintre eretici şi Biserica Ortodoxǎ reprezintǎ doar tradiṭii formale şi trebuie ocolite pentru binele unitǎṭii “Bisericii”, care se poate exprima prin diferite forme şi poziṭii.
Pe de altǎ parte, ecumenismul inter-religios, considerând cǎ ȋn toate religiile existǎ elemente pozitive, promoveazǎ unitatea dintre acestea şi mai ales dintre aşa-numitele religii monoteiste ale lumii, creştinismul, islamul şi iudaismul, adicǎ promoveazǎ aşa-numita “religie universalǎ.”

Ecumenismul promoveazǎ dialogurile teologice interminabile, bine uneltite şi contrafǎcute ale zilelor noastre ȋn care domneşte:
-lipsa mǎrturisirii ortodoxe;
-lipsa de sinceritate a eterodocşilor;
-suprasolicitarea dragostei şi desconsiderarea adevǎrului;
-ascunderea şi contrafacerea pasajelor scripturistice, mai ales a pasajului IOAN 17:11 “ca toṭi sǎ fie una”;
-practica de a nu se dezbate subiectele care ne despart, ci doar cele care ne unesc; etc

Sfântul Simeon Noul Teolog spune cǎ pentru ca un om sǎ se mântuiascǎ trebuie sa aibǎ credinṭǎ dreaptǎ(=ortodoxǎ) şi fapte şi vieṭuire drepte(=ortodoxe); altfel nu se mântuieşte. Acelaşi lucru ȋl scrie şi Sfântul Chiril al Ierusalimului ȋn “Catehezele” sale.

2

Dacǎ este greu sǎ se mântuiascǎ un creştin-ortodox, care se nevoieşte, cu atât mai mult un aşa- zis “creştin”, care aparṭine grupǎrilor eretice ale papismului, protestanṭilor, monofiziṭilor, e cu putinṭǎ sǎ se mântuiascǎ?
Cum sǎ se mântuiascǎ un musulman, care crede cǎ coranul este, chipurile inspirat de Dumnezeu, când acesta ȋl neagǎ pe Dumnezeul Treimic şi dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu ȋntrupat?

Cum sǎ se mântuiascǎ un iudeu de vreme ce nici ȋn Vechiul Testament nu crede, nici nu-l trǎieşte, ci crede ȋn Talmud şi ȋn Kabala, care sunt o magie demonicǎ şi o satanolatrie (adorare a satanei)?
Și de ce noi, cei ce credem ȋn Biserica Ortodoxǎ, sǎ dorim cu orice preṭ sǎ ne rugǎm ȋmpreunǎ şi sǎ liturghisim ȋmpreunǎ cu ereticii, cu eterodocşii şi cu cei de altǎ religie? Pentru cǎ nu-i ajutǎm sǎ se mântuiascǎ pe nici unul din eretici prin a le spune cǎ şi ei sunt pe calea dreaptǎ, care conduce la acelaşi Dumnezeu, ȋnsǎ pe altǎ cale…”; (mitropolitul Serafim al Pireului)

Pe aceeaşi lungime de undǎ, fericitul ȋntru adormire Stareṭ Arhimandritul Haralambie Vasilopoulos ne oferǎ adevǎrata imagine a ecumenismului: “Ecumenismul este o mişcare mondialǎ a sionismului Internaṭional şi are ca unic scop cucerirea politicǎ şi religioasǎ a lumii! Ecumenismul este o groaznicǎ vijelie, care se pregǎteşte sǎ dǎrâme din temelii –aşa cum ȋşi ȋnchipuie- “Una Sfântǎ, Soborniceascǎ şi Apostoleascǎ Bisericǎ” a lui Hristos;, iar fericitul ȋntru adormire Stareṭ Arhimandritul Atanasie Mitilineul numeşte Ecumenismul “ultimul ȋnaintemergǎtor al lui Antihrist.”

3)Iatǎ ce ne spunea Pǎrintele Arsenie Boca, un sfânt român contemporan cu dvs şi pe care mulṭi probabil l-aṭi cunoscut, cu privire la mişcarea ecumenistǎ:
“ECUMENISMUL ESTE EREZIA EREZIILOR, COZILE DE TOPOR ALE APUSULUI; NIMIC NU CADE DIN BISERICᾸ, NUMAI PUTREGAIUL; ȊNAPOI LA CANOANELE SFINṬILOR PᾸRINṬI, ALTFEL LA IAD CU ARHIEREI CU PREOṬI CU TOT!”

Cutremurǎtoare cuvinte şi ȋn acelaşi timp mai actuale ca niciodatǎ; vǎ transmit aşadar cu toatǎ dragostea fraṭilor-ȋntru-Hristos sǎ alegeṭi ceea ce vreṭi sǎ deveniṭi:
*PUTREGAI- manifestat prin:

-ȋmbrǎṭişarea teoriilor inovatoare din Apus;
-prin tǎgǎduirea Adevǎrului prin tǎcere;
-prin lipsa de implicare spre a preveni o asemenea rǎtǎcire ce ar fi sinonimǎ cu

erezia (un pǎcat ȋmpotriva Duhului Sfânt, ce nu poate fi iertat nici acum, nici ȋn viaṭa viitoare); sau vreṭi sǎ deveniṭi:
*MᾸRTURISITORI (luminǎtori) AI ADEVᾸRULUI, şi adevǎraṭi urmaşi ai Apostolilor, indiferent de preṭul ce va fi sǎ-l plǎtiṭi ȋn lumea asta.

3

II DESPRE VATICAN:
“Nu pot fi uitate fǎrǎdelegile papistaşilor (catolicilor) din Serbia celui de-al doilea Rǎzboi Mondial soldate cu exterminarea a mii de sârbi ortodocşi la care s-au facut pǎrtaşi şi clerici şi monahi uniaṭi, cunoscuṭi sub numele de “oustaşi” şi care au acṭionat sub ȋndrumarea “sfântului Vaticanului”, a lui Aluisio Stepinatz, “Arhiepiscopul genocidului” sârbilor.

Nu poate fi uitat nici faptul cǎ Vaticanul a participat indirect la acṭiunile militare (1990- 1992 şi 1998) de dezmembrare a Yugoslaviei ȋn detrimentul Serbiei Ortodoxe.

De-asemenea, participarea neonestǎ şi provocatoare a pseudo-diaconului uniat şi a pseudo-episcopilor uniaṭi, citirea Evangheliei ȋn limba greacǎ de cǎtre un “cleric” uniat, prezenṭa uniaṭilor ȋn catacomba basilicei Sf. Petru pe durata “ȋntronizǎrii” papei Francisc, care s-au adǎugat la crimele continue ale Uniatiei şi la agresarea antihristicǎ a Bisericii Ortodoxe neprihǎnite, insistenṭa Vaticanului de a susṭine Uniaṭia, adicǎ forma cea mai ruşinoasǎ de prozelitism şi polemicǎ ȋmpotriva Bisericii Ortodoxe, dezvǎluie adevǎrata faṭǎ şi mǎsura duplicitǎṭii, pe care Vaticanul nu ȋnceteazǎ sǎ o aplice ȋn comportamentul sǎu faṭǎ de ortodocşi.

Ȋn realitate, papismul vrea sǎ absoarbǎ Ortodoxia prin unirea de tipul “Uniaṭiei”, pe care şi-o doreşte cu ardoare, fǎcând concesii inofensive faṭǎ de papism, dar ȋn dauna flancului Ortodoxiei. De aceea se impune ca noi toṭi sǎ informǎm pe orice creştin ortodox asupra planurilor papismului, care nu este bisericǎ, ci un stat – Vaticanul.
De-asemenea, papismul nu este nici biserica romano-catolicǎ. Nu este nici romanǎ, nici catolicǎ, nici bisericǎ. Nu are legaturǎ cu Romanitatea, nici cu România. Nu este catolicǎ(=universalǎ), deoarece singurǎ s-a despǎrṭit de Biserica Ortodoxǎ ȋn anul 1054 dupǎ Hristos. Nu este bisericǎ, pentru cǎ a devenit stat, dupǎ ce a cedat celei de-a treia ispitiri a lui Hristos “ȋnchinǎ-te mie şi toate bogǎṭiile lumii ṭi le voi da ṭie!”. Papismul a acceptat propunerile diavolului de a i se ȋnchina pentru a-l face atotṭiitorul lumesc al pǎmântului.

Noi ortodocşii, suntem adevǎrata Bisericǎ Romano-Catolicǎ(universalǎ). Noi, ortodocşii, suntem Romeii, romanii, nouǎ ne aparṭine România, Romanitatea. Ortodoxia este Biserica Lui Hristos, cea Una, Sfântǎ, UNIVERSALᾸ (=catolicǎ) şi apostolicǎ, singurul şi unicul Lui Trup, avându-l Cap pe El.

De aceea, trebuie sǎ luǎm aminte la poruncile: “Fiṭi ȋnṭelepṭi ca şerpii şi fǎrǎ de rǎutate ca porumbeii”; “iatǎ vǎ trimit pe voi ca pe nişte oi ȋn mijlocul lupilor.””
(Sfântul Mitropolit Serafim al Pireului)

III O PROOROCIE CONTEMPORANᾸ:
Ȋn legǎturǎ cu acest sinod plǎnuit pentru 2016 avem cel puṭin o proorocie a cuviosului Kukşa al Odesei (1875-1966), canonizat ȋn 1994:
“Nu peste mult timp va avea loc un sinod ecumenic numit “sfânt”. Ȋnsǎ acest sinod nu va fi cel de-al optulea, fiind o adunǎturǎ de necredincioşi. Ȋn cadrul lui toate credinṭele se vor uni ȋn una. Posturile vor fi anulate, cǎlugǎria va fi anulatǎ, cǎlugǎrilor şi episcopilor li se va permite sǎ se cǎsǎtoreascǎ, iar preoṭilor sǎ se recǎsǎtoreascǎ.

4

Strǎduiṭi-vǎ sǎ mergeṭi la Biserica Lui Dumnezeu acum, cât ele sunt ȋncǎ ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleşi vor ȋnṭelege ce se ȋntâmplǎ. Pe oameni ȋi vor obliga sǎ se ducǎ la biserica apostatǎ (lepǎdatǎ), ȋnsǎ nu trebuie sǎ mergem ȋntr- acolo ȋn nici un caz.

Vǎ rog, staṭi ȋn credinṭa ortodoxǎ pânǎ la ultima suflare şi vǎ veṭi mântui.”

Si pentru cǎ Parintele Arsenie Boca ne-a spus cǎ “orice om este dator sǎ cunoascǎ pe Dumnezeu, pe sine şi pe diavol” vǎ propun ȋn rândurile urmǎtoare câteva informaṭii despre organizaṭia secretǎ din care face parte actualul papǎ, tocmai pentru a ȋnṭelege mai exhaustiv acṭiunile şi intenṭiile ordinului iezuit:

IV DESPRE ORDINUL IEZUIT (“societatea lui isus”)

1)Ignaṭiu Loyola (1491-1556) – fondatorul Ordinului iezuit şi primul Superior General iezuit: “Dacǎ ne va folosi câtuşi de puṭin şi va fi ȋn avantajul nostru, prin discreṭie, vom ridica şi finanṭa animozitǎṭi ȋntre prinṭi şi oameni mari (oameni cu influenṭǎ) pânǎ la un asemenea nivel ȋncât sǎ se distrugǎ reciproc. Dar dacǎ va apǎrea orice posibilitate de reconciliere, atunci cât mai curând posibil noi va trebui sǎ fim mediatorii, nelǎsând pe nimeni sǎ previnǎ acest lucru.” “Secret instructions of the Jesuits” (instrucṭiunile secrete ale iezuiṭilor) – W.C.Brownlee, New- York: American and foreign Christian Union, 1857, pag 141.

2)Ignaṭiu Loyola: “Iezuiṭii trebuie sǎ aibǎ influenṭǎ asupra prinṭilor, nobilimii, ȋn general, şi asupra magistraṭilor de pretutindeni, tocmai pentru ca aceştia din urmǎ sǎ fie disponibili oricând sǎ-şi sacrifice chiar şi cele mai apropiate relaṭii şi cei mai intimi prieteni, dacǎ noi (iezuiṭii) le vom spune cǎ este ȋn interesul şi avantajul nostru.”

“The Black Pope” (Papa cel negru) – M.F.Cusack (Londra: Marshall, Russell and Co, 1896, pag 86).

3) “Punând deoparte toate judecǎṭile personale, noi (iezuiṭii) trebuie sǎ fim gata ȋntotdeauna sǎ acceptǎm acest principiu: “am sǎ cred cǎ albul pe care ȋl privesc este negru, dacǎ aşa ȋl defineşte ierarhia bisericii Catolice.”
“Spiritual exercises of Ignatius” (exerciṭiile spirituale ale lui Ignaṭiu; tr. Anthony Mottola, N.Y.. Double Day Publishers, 1989; originalul a fost scris in 1523, pg 139, 141.

4)”Prinṭii şi persoanele excepṭionale de pretutindeni trebuie sǎ fie atât de bine gestionaṭi (dirijaṭi) de cǎtre noi, ȋncât sǎ ştim tot ce ei ȋntreprind sau ȋşi doresc; iar prin aceastǎ procedurǎ, toate aceste persoane vor deveni creaturile noastre, şi astfel nimeni nu va ȋndrǎzni sǎ i se opuna “Societǎṭii”…; “Societatea va trebui sǎ ducǎ la ȋndeplinire acest tip de influenṭǎ, al deṭinerii autoritǎṭii oamenilor nobili, deoarece dacǎ unii dintre aceştia nu ne iubesc, mǎcar sǎ se teamǎ de noi!” idem sursa 1.

5

5)Paulo Sarpi (1552 – 1623), istoric şi om de ştiinṭǎ italian:
“Ei (iezuiṭii) sunt o plagǎ publicǎ şi plaga ȋntregii lumi…; din colegiile iezuite niciodatǎ nu este pomovat un individ devotat tatǎlui sǎu, devotat ṭǎrii sale, sau loial majestǎṭii sale.” Idem sursa 2

6)”Orice fel de strâmbǎtate (viciu) ȋşi gǎseşte locul ȋn cadrul iezuitismului. Nu existǎ sperjur, sacrilegiu, asasinat de rege, incest, jaf, fraudǎ sau trǎdare care sǎ nu fie mascatǎ ca “meritorie” dacǎ este pusǎ la dispoziṭia Ordinului”.
“The Jesuits and their crimes” (iezuiṭii şi crimele lor), John Alfred Kensit, Londra, 1918, pg 30.

7)Muccio Vitelleschi , al 6-lea General Superior al Ordinului.
“Când un ȋmpǎrat suveran solicitǎ o opinie de la un iezuit, acesta din urmǎ raporteazǎ iezuitului superior pentru a se lua o decizie şi a se da un rǎspuns. Rezoluṭia formatǎ dupǎ consultare este mai apoi furnizatǎ suveranului.”
“The Jesuits enigma” (enigma iezuiṭilor), E. Boyd Barret, N.Y. , 1927, pg 253.

8)Antoine Arnauld (1612 – 1694), preot şi teolog greco-catolic; francez.
“Vrei sǎ exerciṭi probleme, sǎ provoci revoluṭie, sǎ produci ruina totalǎ a ṭǎrii tale? Cheamǎ-i pe iezuiṭi şi construieşte colegii pentru aceşti ȋnflǎcǎraṭi ai religiei, acceptǎ-i pe aceşti preoṭi gǎlǎgioşi prin tonul dictatorial şi dogmatic, sǎ decidǎ ȋn afacerile (treburile) Statului.”
“”Jesuits in History” (iezuiṭii ȋn istorie), Hector Macpherson, 1997, pg 32; (Springfield, Missouri Ozark Book Publishers; apǎrutǎ iniṭial ȋn Edinburgh, 1914).

9)Michel Angelo Tamburini, al 14-lea General Superior al Ordinului:
“Vezi tu domnule, din camera asta eu dirijez nu numai la Paris, ci şi ȋn China, nu numai ȋn China, ci ȋn ȋntreaga lume, fǎrǎ ca nimeni sǎ ştie cum fac asta.”
“The Jesuit conspiracy. The secret plan of the Order”. (Conspiraṭia iezuitǎ. Planul secret al ordinului), Jacopo Leone, Londra, Chapman and Hall, 1848, pag 134.

10)Papa Clement al 14-lea (1705 – 1774), vorbind despre semnarea bulei papale de suprimare a Ordinului iezuit:
“Suprimarea Ordinului iezuit este ȋndeplinitǎ, nu ȋmi pare rǎu de asta, am rezolvat acest lucru dupǎ ce am examinat şi cântǎrit totul, şi pentru cǎ am crezut cǎ este necesarǎ pentru bisericǎ. Dar aceastǎ bulǎ de suprimare a Ordinului ȋmi va aduce moartea.”

“The history of romanism” (istoria romanismului), John Dowling, N.Y. Edward Walker, 1845, pg 604.

Acest papǎ ȋi cunoştea foarte bine pe iezuiṭi şi se aştepta sǎ moarǎ din cauza lor ȋn orice moment. A avut dreptate: a fost otrǎvit…astfel:
“…o ṭǎrancǎ a fost convinsǎ sǎ se deghizeze, sǎ intre la Vatican şi sǎ-i ofere Papei Clement un smochin ȋn interiorul cǎruia otrava a fost ascunsǎ. Papa era ȋnnebunit dupǎ acest fruct şi l-a mâncat fǎrǎ ezitare. Ȋn aceeaşi zi au apǎrut primele simptome de boalǎ severǎ ce s-au manifestat

6

prin inflamarea violentǎ a intestinelor. Și-a dat seama cǎ a fost otrǎvit şi a spus: “Ȋn sfârşit! Știam cǎ mǎ vor otrǎvi, dar nu mǎ aşteptam sǎ sufǎr de o asemenea manierǎ lentǎ şi crudǎ.”” Suferinṭele sale teribile au continuat pentru câteva luni, “biata victimǎ a execrabililor iezuiṭi” murind ȋn cele din urmǎ.

“The Jesuits footprints” (urmele iezuiṭilor) – Richard W Thompson; N.Y., Hunton and Eaton, 1894, pg 227, 288.

11)Papa Pius al VII-lea (1742 – 1823), papa ce a restaurat “Societatea lui isus”
La puṭin timp dupǎ eliberarea lui din ȋnchisorile napoleniene (ajutat fiind de iezuiṭi), el a restaurat Ordinul iezuit prin bulǎ papalǎ, spunând:
“…dacǎ cineva, vreodatǎ, va mai ȋncerca sǎ aboleascǎ “Societatea”, acesta va simṭi indignarea lui dumnezeu şi a apostolilor Petru şi Pavel.”
“The Jesuits” (iezuiṭii), Ian R.K. Paisley; Belfast: Puritan Printing Co Ltd, 1968, pg 9-10.

12)John Adams (1735 – 1826), al 2-lea preşedinte al S.U.A., i-a scris lui Thomas Jefferson (al 3-lea preşedinte al S.U.A.) o scrisoare, vorbind despre ideea de restaurare a Ordinului iezuit: “Istoria mea cu iezuiṭii nu este redatǎ ȋntr-un mod elocvent, dar este autorizatǎ de cǎtre persoane de netǎgǎduit, este foarte particularǎ şi foarte oribilǎ. Restaurarea Ordinului este fǎrǎ ȋndoialǎ un pas cǎtre ȋntuneric, cruzime, perfidie, despotism, moarte…; nu ȋi plac pe iezuiṭi. Dacǎ existǎ o grupare de bǎrbaṭi care sǎ merite condamnarea (arderea) pe pǎmânt şi ȋn iad, aceea este “Societatea lui Loyola” (Ordinul iezuit).

“The Babington Plot” (Complotul Babington), J.E.C. Shepherd; Toronto, Wittenburg Publications, 1987, pg 18, citând o scrisoare datatǎ din 5 mai 1816.

13)Napoleon Bonaparte (1769 – 1821), ȋmpǎrat francez
“Iezuiṭii reprezintǎ o organizaṭie militarǎ, nu un ordin religios. Șeful lor este un general de armatǎ, nu un simplu pǎrinte-stareṭ de mǎnǎstire. Scopul acestei organizaṭii este PUTEREA; puterea exercitatǎ ȋn cel mai despotic mod, puterea absolutǎ, puterea universalǎ, puterea de a controla lumea prin voinṭa unui singur om.
Iezuitismul este forma cea mai absolutǎ a despotismului şi ȋn acelaşi timp cea mai mare formǎ de abuz.
Generalul iezuiṭilor insistǎ sǎ fie Șef, suveran peste suverani. Oriunde sunt admişi iezuiṭii, ei trebuie sǎ fie şefi, indiferent de cost. Societatea lor este prin definiṭie dictatorialǎ şi astfel, este duşmanul ireconciliabil al oricǎrei autoritǎṭi deja constituite;
Orice acṭiune, orice crimǎ, indiferent cât de atroce ar fi, este meritorie dacǎ este comisǎ ȋn interesul Ordinului, sau este comisǎ din ordinul Generalului Superior.
“50 years in the church of Rome” (50 de ani ȋn biserica Romei), Charles Chiniquy, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968; publicatǎ ȋn original ȋn 1885, pg 487, 488.

loading...

7

14)Adam Weishaupt (1748 – 1830), filosof german iezuit, fondatorul ordinului Iluminati “Gradul de putere pe care l-au obṭinut ȋn Bavaria reprezentanṭii “Societǎṭii lui isus” a fost unul absolut. Mambrii Ordinului sunt confidenṭii şi preceptorii electoratului (celor care voteazǎ); rezultǎ cǎ iezuiṭii au o influenṭǎ directǎ ȋn politicile guvernamentale. Astfel, cenzurarea religiei a cǎzut ȋn mâinile lor, cu precizarea cǎ unele dintre parohii au fost obligate sǎ le recunoascǎ autoritatea şi puterea.
Pentru a stabili ȋn Bavaria un sistem catolic complet, ei au trebuit sǎ ia ȋn posesie instrumentele Educaṭiei Publice. Majoritatea colegiilor din Bavaria au fost fondate şi controlate de iezuiṭi.” www.zengardner.com

15)Marquis de Lafayette (1757 – 1834), general şi om politic francez
“Opinia mea este cǎ, dacǎ libertǎṭile acestei ṭǎri – S.U.A. – sunt distruse, aceasta se va face prin subtilitatea preoṭilor iezuiṭi romano-catolici, pentru cǎ ei sunt cei mai vicleni şi cei mai periculoşi duşmani ai libertǎṭilor civile şi religioase. Ei au instigat cele mai multe rǎzboaie din Europa.” “Americanism versus romanism”, James L. Chapman.

16)Andre Marie Jean Jacques Dupin (1783 – 1865), om politic francez.
“Iezuiṭii sunt o armǎ invizibilǎ, al cǎrei mâner este la Roma, dar a cǎror sabie este pretutindeni, invizibilǎ pânǎ ȋn momentul ȋn care loveşte.”
“Supressed truth about the assassination of Abraham Lincoln” (adevǎrul suprimat despre asasinarea lui Abraham Lincoln), Buke McCarthy.

17)Samuel Morse (1791 – 1872) American, inventator al telegrafului
“Au nevoie americanii sǎ li se spunǎ cine sunt iezuiṭii? …iezuiṭii sunt o societate secretǎ, un fel de ordin masonic, dar cu trǎsǎturi mai importante cum ar fi ura, şi de o mie de ori mai periculoasǎ.
Nici mǎcar nu sunt simpli preoṭi, sau simpli partizani ai vre-unui cult ideologic; ei sunt comercianṭi, avocaṭi, editori, şi fac parte din orice profesie, neavând niciun element de identificare exterioarǎ prin care sǎ fie recunoscuṭi; ei sunt aproape ȋn ȋntreaga societate.

Ei ȋşi pot asuma orice caracter, acela de ȋngeri ai luminii sau de miniştrii ai ȋntunericului, ȋn a-şi duce la ȋndeplinire marele lor final, serviciul pentru care sunt trimişi, indiferent care ar fi acela.
Ei sunt cu toṭii oameni educaṭi, pregǎtiṭi sǎ plece ȋn orice moment oriunde ȋn lume dacǎ le va cere generalul ordinului; ei, de-asemenea, nu sunt legaṭi de nicio familie, comunitate sau ṭarǎ prin relaṭiile obişnuite prin care se leagǎ bǎrbaṭii; şi sunt vânduṭi pe viaṭǎ cauzei Pontifului Roman.”
“The Crisis: Or the Enemies of America Unmasked” (Criza: Duşmanii Americii expuşi), J.W.Laurens.
“Și cine sunt aceşti agenṭi? Ei sunt, ȋn majoritate, iezuiṭi, un ordin ecleziastic, proverbial ȋn ȋntreaga lume pentru viclenia, duplicitatea şi lipsa totalǎ a principiilor morale; un ordin atât de

8

bine perfecṭionat ȋn artele decepṭiei, ȋncât chiar şi ȋn ṭǎrile catolice, ȋn Italia ȋnseşi, a devenit intolerabil, lumea cerând suprimarea sa.”
“A foreign conspiracy against U.S. freedom” (O conspiraṭie externǎ ȋndreptatǎ ȋmpotriva libertǎṭilor ȋn S.U.A.), Samuel Morse.

18)Abraham Lincoln (1809 – 1865), al 16-lea preşedinte american
“Acest rǎzboi (rǎzboiul civil din S.U.A. 1860 – 1865) nu ar fi fost posibil fǎrǎ influenṭa sinistrǎ a iezuiṭilor. Datorǎm papismului faptul cǎ acum vedem pǎmântul acestei ṭǎri ȋnroşit cu sângele fiilor sǎi.
Chiar dacǎ erau diferenṭe de opinie ȋntre Nord şi Sud, nicio parte nu ar fi ȋndrǎznit sǎ atace fǎrǎ a i se promite ȋnainte bani şi arme de cǎtre Papism.
Știu cǎ iezuiṭii nu uitǎ şi nu iartǎ. Dar unui bǎrbat nu trebuie sǎ-i pese cum şi unde va muri, cu condiṭia sǎ moarǎ cu onoarea cǎ şi-a facut datoria.” Idem sursa 13.

19)Charles Chiniquy (1809 – 1899), fost preot catolic canadian
“…cetǎṭenii americani trebuie sǎ fie orbi cu adevǎrat, dacǎ nu observǎ cǎ dacǎ nu fac nimic sǎ previnǎ asta, ziua ȋn care iezuiṭii le vor conduce ṭara este foarte aproape, de la magnifica Casǎ Albǎ din Washington şi pânǎ la Armata vastei sale Republici.” Idem sursa 13.

20)Thomas M. Harris (1817 – 1906), brigadier şi general ȋn Rǎzboiul civil din S.U.A. “Organizaṭia ierarhicǎ a romano-catolicismului este un despotism militar avându-l ȋn frunte pe papǎ…; Papa cel Negru este capul Ordinului iezuit şi este numit General Superior. Papa cel Negru are ȋn comandǎ nu numai ordinul sǎu, dar dirijeazǎ şi controleazǎ şi politica bisericii romano-catolice. El este puterea din spatele scenei.
Nu existǎ o independenṭǎ ȋn gândire, sau ȋn acṭiune ȋn pǎrṭile subordonate ierarhic generalului. O obedienṭǎ maximǎ faṭǎ de ordinele superiorilor ierarhiei reprezintǎ datoria de juramânt pentru fiecare preot din Ordinul iezuit. Se pare cǎ iezuiṭii au avut ȋn minte ȋncǎ de la ȋnceputul rǎzboiului (1860) neutralizarea (asasinarea) lui Lincoln.
Politica favoritǎ a iezuiṭilor este aceea a asasinatului.”
“Rome’s responsibility in the assassination of Abraham Lincoln” (responsabilitatea Romei ȋn asasinarea lui Abraham Lincoln), general Thomas M. Harris.

21)Fyodor Dostoievsky (1821 – 1891), scriitor rus
“Iezuiṭii…reprezintǎ armata Romei pentru suveranitatea temporarǎ asupra lumii ȋn viitor cu al lor Pontif al Romei ca ȋmpǎrat…ǎsta este idealul lor…; este o simplǎ cǎutare a puterii, o mizerabilǎ câştigare a puterii pǎmânteşti temporare, o dominaṭie – un fel de servitute universalǎ avându-i pe ei (iezuiṭi) ca şefi – pentru asta luptǎ ei.
Iezuiṭii, ȋn realitate, probabil nici mǎcar nu cred ȋn Dumnezeu.” Idem 20.

9

22) G.B.Nicolini, ex-preot catolic italian
“Iezuitul este un om al circumstanṭelor: despotic ȋn Spania, constituṭional ȋn Anglia, republican ȋn Paraguay, bigot ȋn Roma, idolatru ȋn India, el ȋşi va ȋnsuşi orice rol pe care ȋl va juca cu o admirabilǎ flexibilitate.
El se ȋmbracǎ ȋn orice hainǎ, vorbeşte orice limbǎ, cunoaşte toate obiceiurile, este prezent peste tot chiar dacǎ nu este recunoscut – şi toate acestea pentru dumnezeu.”(o monstruoasa blasfemie) “…ajutoarele iezuiṭilor sunt persoane ce se fac utile acṭionând ca spionii ordinului… şi servind, adesea neintenṭionat, ca unelte şi complici ȋn crime ȋntunecate şi misterioase. Pǎrintele iezuit Francis Pellico a mǎrturisit cǎ “mulṭi dintre iluştrii prieteni ai “Societǎṭii” rǎmân ocultaṭi şi obligaṭi la tǎcere pentru totdeauna.”
“nu existǎ nicio altǎ organizaṭie ȋn istoria lumii care sǎ fi exercitat o asemenea influenṭǎ asupra destinelor umanitǎṭii…”
“The history of the Jesuits: origins, progress, doctrins and designs” (istoria iezuiṭilor: origine, progres, doctrine şi forme), G.B. Nicolini.

23)Adolf Hitler (1889 – 1945), liderul partidului nazist german
“Am ȋnvǎṭat cel mai mult mult de la Ordinul iezuit. Pânǎ acum nu a fost nimic mai impozant pe pǎmânt, decât ierarhia bisericii catolice. O bunǎ parte din acel tip de organizaṭie am transportat-o direct ȋn propriul meu partid. Biserica catolicǎ trebuie sa fie un exemplu… am sǎ vǎ spun un secret: eu fondez un ordin; ȋn Himmler ȋl vǎd pe al nostru Ignaṭiu Loyola!” “Vatican against Europe” (Vaticanul contra Europei), Edmond Paris; tr A. Robson, Londra, PR MacMillan, 1961, pg 252-256.

24)W. Friedrich (1910 – 1952), brigadier SS
“SS a fost organizat de Himmler conform principiilor Ordinului iezuit. Regulile de serviciu şi exerciṭiile spirituale prescrise de cǎtre Ignaṭiu Loyola au constituit modelul pe care Himmler s-a chinuit sǎ-l copieze cu grijǎ. Obedienṭa absolutǎ a fost regula supremǎ; fiecare ordin trebuia sǎ fie executat fǎrǎ comentarii.”

25)Avro Manhattan (1914 – 1990), scriitor American
“Iezuiṭii sunt cei mai mari deṭinǎtori de corporaṭii din America şi din lume, deṭinând companii ca: Boeing, Lockheed, Douglas şi Curtis-Wright. Nici un eveniment politic sau o circumstanṭǎ nu poate fi evaluat fǎrǎ cunoştinṭa cǎ Vaticanul a avut o implicare ȋn el. Și nici o situaṭie semnificativǎ nu are loc fǎrǎ ca Vaticanul sǎ joace un rol implicit sau explicit.”
“Vatican’s billions” (miliardele Vaticanului), 1983, pg 184.

26)Alberto Rivera (1935 – 1997), ex-iezuit
“Cu cât avansam mai mult ȋn cadrul Ordinului iezuit, cu atât vedeam mai multǎ corupṭie ȋn interiorul acestei instituṭii. Am fost invitat sǎ particip la o liturghie neagrǎ secretǎ de cǎtre iezuiṭii superiori (inclusiv de Generalul Superior Pedro Arrupe) ȋntr-o mǎnǎstire ȋn nordul

10

Spaniei. Când am ȋngenuncheat pentru a sǎruta inelul unui ȋnalt oficial iezuit, am vǎzut un simbol care mi-a fǎcut sângele sǎ ȋngheṭe. Era un simbol masonic (compasul şi colṭarul). Erau lucrurile pe care le uram cel mai mult şi ȋmpotriva cǎrora mi s-a spus ca voi lupta; am aflat dupǎ aceea cǎ iezuitul general era şi mason….”

“Jack Chick, Alberto, 1979.

27)Edmond Paris (1894 – 1970) jurnalist şi scriitor francez
“Publicul este practic ȋn necunoştinṭǎ de cauzǎ faṭǎ de uriaşa responsabilitate pe care o are Vaticanul şi ai sǎi iezuiṭi ȋn declanşarea celor douǎ rǎzboaie mondiale – o situaṭie ce poate fi explicatǎ ȋn mare mǎsurǎ de giganticele finanṭe la dispoziṭia Vaticanului şi a iezuiṭilor, ceea ce totodatǎ le-a furnizat şi putere ȋn atât de multe sfere de activitate, ȋn special de la ultimul conflict.” “Vatican against Europe” (Vaticanul contra Europei), Edmond Paris, 1960.

28)Michael Bunker (1937 – ȋncǎ trǎieşte) istoric şi scriitor american
“Existǎ o conspiraṭie ȋmpotriva creştinǎtǎṭii… Dar cine sunt agenṭii Satanei ȋn aceastǎ conspiraṭie? “Agenṭii” sunt iezuiṭii.”

29)Eric Jon Phelps (1953 – ȋncǎ trǎieşte), scriitor American
“Ȋn secolul 20, iezuiṭii au condus “Inchiziṭia” sub numele de Nazism, Fascism, Comunism, iar acum sub denumirea de Terorism Islamic, cu ai lor Inchizitori Adolf Hitler, Francisco Franco, Josef Stalin şi acum Osama bin Laden.
Astǎzi, Papa cel Negru ȋşi manifestǎ ordinele inchizitoriale prin intermediul Comunitǎṭii Internaṭionale de Spionaj (comunitate din care fac parte toate serviciile secrete oficiale din lume).”
“Vatican’s Assassins”) (asasinii de la Vatican), E.J. Phelps, 2004.

V ȊN LOC DE CONCLUZIE
Dragi pǎrinṭi, dupǎ lecturarea acestor citate cutremuratoare:

-nu mai puteṭi sǎ rǎmâneṭi pasivi faṭǎ de acest ordin infam,
-nu mai puteṭi sǎ spuneṭi cǎ nu aveṭi ce face sau cǎ nu aṭi ştiut, sau -cǎ atribuṭiile dumneavoastrǎ sunt limitate, sau
-cǎ oricum nu ar conta.

Fiecare, acolo unde este, sǎ propovaduiascǎ Cuvântul Adevǎrului, deoarece astǎzi pǎcatul neştiinṭei este la fel de grav ca pǎcatul tǎgǎduirii Adevǎrului.
Aceşti lupi rǎpitori (iezuiṭii), ȋmpreunǎ cu uneltele lor ȋncearcǎ sǎ ne subordoneze Ortodoxia, iar voi toṭi trebuie sǎ vǎ opuneṭi. Sǎ nu uitaṭi cǎ Ortodoxia este ultimul bastion rǎmas necucerit de cǎtre conducatorii ȋntunericului acestui veac, iar prin mişcarea ecumenistǎ se va da mânǎ liberǎ apariṭiei spurcatului antihrist.

11

Scurt fragment, extras din revista “Atitudini”, nr 11/2010, cu privire la ȋndemnul pǎrintelui Iustin Parvu de a mǎrturisi cu toṭii Adevǎrul (despre datoria creştinǎ de a apǎra Ortodoxia):
“Dragii mei, mǎrturisirea trebuie fǎcutǎ fǎrǎ echivoc, fǎrǎ ascunzişuri. Adevǎrul trebuie scos la luminǎ; Preotul, Biserica, mǎnǎstirile, au fost mereu mijloacele de apǎrare şi menṭinere a spiritului de unitate şi de dragoste creştinǎ, pe care s-a şi bazat viaṭa naṭiunii noastre.

Astǎzi preoṭii nu mai au voie sǎ vorbeascǎ. Nu au voie sǎ spunǎ un cuvânt. Aceasta este noua virtute de cǎpǎtâi a preoṭilor acum – SᾸ TACᾸ. La ora actualǎ scopul demonic este satanizarea ȋn masǎ a popoarelor, nu numai a unei regiuni sau a unei ṭǎri. De aceea nici monahul nu trebuie sǎ stea deoparte. Monahismul este armata de elitǎ a ṭǎrii noastre, cum spunea patriarhul Nicodim, armata de apǎrare a creştinismului nostru ortodox. Viaṭa monahalǎ nu este numai ascultare, perseverenṭǎ la bisericǎ şi la lucrare. Lucrarea monahului este misiunea lui, este tocmai atitudinea lui faṭǎ de lumea aceasta ortodoxǎ. Tocmai atunci când e vorba sǎ nu se vorbeascǎ, sǎ nu se ştie, sǎ nu se spunǎ, monahul trebuie sǎ strige mai mult.

Ȋncǎ o datǎ, uneltele bisericii catolice se dovedesc a fi vrǎjmaşe Ortodoxiei. Și ei sunt dispuşi sǎ facǎ şi mai multe lucruri grave ȋn continuare, care nu se potrivesc cu viaṭa noastrǎ creştin-ortodoxǎ. Iatǎ unde a degenerat aceastǎ intenṭie a ecumenismului! Unde s-a ajuns! A mers pânǎ la a te desfiinṭa cu totul pe tine, confesiunea ta, adevǎrul tǎu de credinṭǎ. Dar ei nu vor numai ca religie sǎ te distrugǎ, ci şi ca stat.

Ce ȋncredere sǎ avem noi ȋn acest ecumenism, aşa cum spunea şi Pǎrintele Stǎniloaie, când romano-catolicii au facut din problema reuniunii bisericilor un obiect de târguialǎ confesionalǎ? Pe ei prea puṭin ȋi intereseazǎ sa fie ȋn adevǎr, la ei primeazǎ supremaṭia papei. Câte suferinṭe şi umilinṭe au suferit bieṭii români ardeleni, pentru cǎ nu erau lǎsaṭi sǎ-şi sǎvârşeascǎ ȋn linişte cultul lor, liturghia lor? Dar nu au stat nepǎsǎtori, au mǎrturisit alǎturi de sfinṭii Visarion, Sofronie şi Oprea. Vedeṭi cum a supravieṭuit Ortodoxia? Prin dârza rezistenṭǎ a poporului, a clerului şi a monahilor.

Vor veni vremuri grele asupra ortodocşilor, dar sǎ nu ne ȋnspǎimântǎm, sǎ nu ne uitǎm la strâmtorǎrile ce le vom suferi vremelnic, ci sǎ privim cu nǎdejde la darurile cele veşnice, la dragostea Mântuitorului care ne aşteaptǎ sǎ fim alǎturi de el, ȋn ceruri, alǎturi de toṭi Sfinṭii mǎrturisitori ai Adevǎrului Lui.

Pentru cǎ de nu ne vom pǎzi Ortodoxia, ne vom pierde şi neamul. Aceasta a fost cheia dǎinuirii neamului românesc.”

Gheronda Filothei Zervakos, despre sinod: “Ȋncǎ de acum câteva sute de ani, Sfinṭii Pǎrinṭi ne avertizau cu privire la “spiritul inovator” din sânul Bisericii şi pe care ne ȋnvǎṭau cǎ trebuie sǎ-l respingem ferm: <<Considerǎm cǎ este ȋntru totul de prisos convocarea Sinodului ecumenic care sǎ dezbatǎ chestiuni asupra cǎrora au luat deja decizii ȋn Sfintele Canoane, dumnezeieştii Apostoli şi Pǎrinṭi de Dumnezeu purtǎtori şi ȋnvǎṭǎtori ai Bisericii>>.”

12

Lucifer (stǎpânitorul ȋntunericului acestui veac) ȋncearcǎ prin uneltele sale abjecte ceea ce el a mai ȋncercat atunci când a fost izgonit din Rai de cǎtre Dumnezeu: şi anume ȋncearcǎ sa fie ca Dumnezeu propunându-ne un demers “politic corect” cu lozincile:
“fǎ ce vrei!, fǎ ce-ṭi place!, cǎ oricum nu existǎ o judecatǎ dupa moartea trupeascǎ!”, demers promovat intens de cǎtre Jorge Bergoglio (Francisc I), ce a declarat cǎ “nu existǎ iad”, nu condamnǎ sodomia, nu s-a opus semnului fiarei, etc.

Ȋnṭelegeṭi cine este acela care vine cu oferta veacului?! = O unire mincinoasǎ, o pace mincinoasǎ (pacea cu satana = moartea sufletului pentru veşnicie).

Spuneṭi Adevǎrul şi apǎraṭi Adevǎrul, preoṭilor!!! Fiṭi adevǎraṭi urmaşi ai Apostolilor cǎrora Mântuitorul le-a poruncit sǎ propovǎduiascǎ Adevǎrul pretutindeni, iar acum, mai mult ca niciodatǎ este o nevoie stringentǎ de mǎrturisire a Ȋnvǎṭǎturilor Sfintei noastre Ortodoxii şi de combatere fermǎ a ȋnvǎṭǎturilor eretice apusene, indiferent de consecinṭele la care veṭi fi supuşi (“Cine va mǎrturisi pentru Mine ȋnaintea lumii, pentru Acela voi mǎrturisi şi Eu ȋnaintea Tatǎlui Meu”).
Faptele relatate mai sus ale acestui papǎ si ale Ordinului din care face parte sunt relatǎri istorice adevǎrate, acoperite de documente justificative aflate ȋn cele mai importante arhive şi biblioteci din lume.

Aceşti ecumenişti spun cǎ trebuie sǎ trǎim ȋn unire cu celelalte culte (denominaṭiuni) pentru a promova pacea, pentru a preveni rǎzboaiele religioase, etc, ȋnsa, raportându-ne la rǎzboaiele religioase, un adevǎrat creştin trebuie sǎ ştie cǎ, de exemplu, Islamul este creaṭia Vaticanului… o spune ȋn clar un “insider” de-al iezuiṭilor, un ex-iezuit, Alberto Rivera, acest lucru putând fi dovedit, de-asemenea, de manuscrisele aflate ȋn biblioteca Vaticanului… Aşadar, dacǎ s-ar dori cu adevǎrat o pace (o oprire a rǎzboaielor) pe pǎmânt, o pace care sǎ aibǎ la bazǎ doar adevǎrul, atunci s-ar relata toate aceste informaṭii cu privire la “râmleni” (romano- catolici) şi la istoria lor plinǎ de sânge şi de minciuni…

De ce credeṭi cǎ majoritatea oamenilor cu autoritate (importanṭi) fac parte din loji masonice? (subordonate indirect Ordinului)

Pentru cǎ acolo (ȋn interiorul lojilor) sǎ facǎ un jurǎmânt de credinṭǎ (de iniṭiere) faṭǎ de “Arhitectul acestei lumi” = Lucifer, şi astfel sǎ se lepede de Dumnezeu şi implicit sǎ nu mai aibǎ putere sǎ mai mǎrturiseascǎ Adevǎrul atunci când situaṭia o va cere.
David Spangler, directorul Iniṭiativei Planetare din cadrul O.N.U. (Organizaṭia Naṭiunilor Unite) a spus: “Nimeni nu va intra ȋn Noua Ordine Mondialǎ dacǎ nu va avea un jurǎmânt faṭǎ de Lucifer!”; de aceea oamenii influenṭi nu vorbesc despre acest subiect al mişcǎrii ecumeniste, deoarece cei mai mulṭi dintre ei au avut parte de o “iniṭiere lucifericǎ” = jurǎmântul masonic.

Aşadar, vǎ cer atât vouǎ, celor care nu faceṭi parte din structurile masonice, cât şi celor ce au picat deja ȋn capcana “ȋnfrǎṭirii de lojǎ”, sǎ mǎrturisiṭi ȋmpotriva acestui pseudo-sinod şi sǎ vǎ opuneṭi participǎrii B.O.R. la o asemenea tâlhǎrie spiritualǎ vǎtǎmǎtoare de suflete!

Nu vǎ fie teamǎ de viitor, indiferent care ar fi obiectul de şantaj, practicat eventual la adresa voastrǎ (un eventual dosar penal; eventuala pierdere a funcṭiei pe care o ocupaṭi ȋn prezent; o eventualǎ fostǎ/actualǎ colaborare cu Securitatea, etc), ci mai degrabǎ temeṭi-vǎ cǎ nu

13

o sǎ mai fie un viitor bine –plǎcut Lui Dumnezeu dacǎ propovǎduirea Tainelor nealterate ale Ortodoxiei ni se va anula.

Și pentru cǎ nu puteam omite o scurtǎ raportare la acele forme din Securitatea Statului, ce considerǎ cǎ “e la modǎ” sǎ-ṭi trǎdezi credinṭa, ṭara şi poporul, doar ca au dublǎ comandǎ, am urmǎtorul mesaj:

– De nu vǎ veṭi schimba, ȋn bine, atitudinea faṭǎ de ce se ȋntamplǎ la ora actualǎ ȋn România, vǎ doresc sǎ primiṭi urmǎtorul…mesaj (la judecatǎ): “Fugiṭi de la Mine blestemaṭilor ȋn focul cel veşnic, ce s-a pregatit diavolului şi slugilor lui, ȋncǎ de la facerea acestei lumi!”

Ȋn final, sǎ ascultǎm de glasul Mântuitorului:
*”Nu te teme turmǎ micǎ, cǎci eu voi fi cu voi pânǎ la sfârşitul veacurilor!” – exact aceasta este şi minunea Ortodoxiei: turma cea micǎ (de ortodocşi) biruieşte haita de lupi (vrǎjmaşii Ortodoxiei), oricât de mare ar fi haita.
*”Ȋndrazniṭi, cǎ eu am biruit lumea!”

AMIN! 20.01.2016 al-vostru frate ȋntru-Hristos, Alexandru Grigoraş

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite