Cum se pot stopa alergiile?

Distribuie!by Cum se pot stopa alergiile? Foto: Dreamstime – 3 – Continuăm dezbaterea pe tema alergiilor de primăvară – – În timp ce majoritatea oamenilor se bucură de primăvară, alţii sunt chinuiţi de strănuturi, lăcrimări şi senzaţii de sufocare. Cât plantele continuă să înflorească, cât timp consumăm alimente cu E-uri […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Cum se pot stopa alergiile?

Cum se pot stopa alergiile?

Foto: Dreamstime – 3

– Continuăm dezbaterea pe tema alergiilor de primăvară –– În timp ce majoritatea oamenilor se bucură de primăvară, alţii sunt chinuiţi de strănuturi, lăcrimări şi senzaţii de sufocare. Cât plantele continuă să înflorească, cât timp consumăm alimente cu E-uri şi folosim detergenţi industriali, alergiile continuă să-şi facă de cap. În paginile care urmează găsiţi soluţii practicate de medicina alternativă, ce le pot fi alergicilor de mare folos –

Trăim într-un ocean imens de aer şi totuşi unii semeni ai noştri suferă de sete de aer. Este tulburător să vezi pe cineva şi cu atât mai mult să simţi personal că nu-ţi ajunge aerul şi te cuprinde spaima de a te stinge… Suferinţa în forma ei severă e astmul bronşic alergic şi poate începe simplu, într-o primăvară frumoasă, cu o rinită alergică sezonieră. La vremea aceasta, în timp ce majo­ritatea oamenilor se umplu de bucu­rie pe măsura creşterii zilei, altora le sporeşte în piept îngrijorarea faţă de perioada strănutului, a lacrimării, a dificultăţilor res­piratorii. Suntem în plin sezon al alergiilor de primă­vară.
Forma cea mai simplă, rinita alergică sezonieră, se caracterizează prin strănut şi rinoree apoasă, ce se pot asocia cu senzaţie de obstrucţie nazală şi mân­cărime locală. Apoi se poate însoţi de lacrimaţie şi roşeaţă a ochilor, ochi “cârpiţi”, în special dimineaţa. În timp, pot apărea du­rere de cap, uşoară oboseală, scă­derea mirosului, simptome de sinu­zită. Toate simp­tomele sunt mai pronunţate dimi­neaţa. La unele persoane se pot dezvolta, de regulă în câţiva ani, for­maţiuni de tip polipoid ori vegetaţii adenoide, amig­dalite hipertrofice, adenopatie cer­vicală. Dificultăţile respiratorii se pot agrava după ani de evoluţie, cu co­borârea manifestărilor spre arborele bronşic şi in­stalarea astmului bronşic alergic.
Îngrijorător în anii din urmă este că a crescut frec­venţa alergiilor în general şi a celor sezoniere în par­ticular. Cu deosebire în societatea modernă occi­den­tală, dar şi la noi, după ce a pătruns acelaşi stil de viaţă şi alimentaţie. Principala cauză este aportul de felurite substanţe de sinteză chimică, pe mai multe căi.
Aditivii alimentari sunt cei mai incriminaţi. Aceste substanţe străine de corpul nostru şi nefolositoare lui îl supun la un efort de debarasare, exprimat mai pu­ternic la nivelul principalelor organe depurative, ficatul şi rinichii. Dar până să ajungă acolo, circulă prin tot organismul şi exercită efecte adesea toxice. Printre cele dintâi afectate este sistemul imunitar, unde se instalează dezordinea, ce poate îmbrăca mai multe feluri de manifestări. Una este alergia, adică reacţia de respingere faţă de lucruri care în mod obiş­nuit sunt normale sau inofensive. Aşa se face că unii oameni nu se pot atinge de savuroasele căpşuni, alţii fac alergie la aspirină, la variate alimente, produse de igienă sau uz casnic ş.a. Sau sunt situaţii când imu­nitatea deranjată îşi îndreaptă atacul spre structurile proprii ale corpului şi atunci apar boli auto-imune. La antipod, aditivii chimici alimentari pot determina scă­derea imunităţii, cu apariţia unor suferinţe ca boli infecţioase sau tumori.
Să ne reamintim şi de odorizantele pentru interior, care conţin numeroase substanţe toxice, între care une­le alergizante, de exemplu butilfenil metilpro­pio­nal, alfa-ionona, aldehida cinamică, alfa-pinen, limonen şi linalol. Sau 2-etil-hexanol şi acetalde­hida cu efecte obstructive pe căile respiratorii.
Abuzul de antibiotice provenind din medica­men­te, dar şi din alimente procesate, unde sunt adăugate contra bacteriilor, tulbură de asemenea imunitatea şi conduce spre stări alergice. Antibioticele mai au un efect nedorit – distrug flora proprie din intestine. Toţi factorii care deranjează flora intestinală dere­glează sistemul imunitar şi scad digestia. Între aceşti factori sunt antibioticele, alimentele denaturate prin hiper-procesare şi aditivare, constipaţia.

Cum se pot stopa alergiile?


Polenul crud – diminuează reacţia alergică la… polen

Pe de altă parte, o digestie deficitară se reflectă final­­mente şi asupra fenomenelor respiratorii consi­derate de tip alergic, de la rinita alergică, trecând prin polipoze şi ajungând la astmul bron­şic. Consecinţa ei primară este apa­riţia de produşi de digestie incom­pleţi, un fel de fluid mai vâscos, greoi, care absorbit în sânge va circula lent, este greu asimilabil de către celule şi are tendinţa de a se depune şi crea de­pozite sau obsta­cole. Seamănă cu un mucus, în opoziţie cu produşii de digestie completă, care for­mea­­ză un fluid uşor, ce circulă facil şi este utilizat satisfăcător de către celule.
Dar sunt şi persoane cu di­gestie integră, care totuşi prezintă căi res­piratorii încărcate, printr-un con­sum excesiv de alimente ce produc mucus: carne şi brân­zeturi în pri­mul rând, dar şi iaurt, paste făi­noase, dulciuri. În somn, datorită poziţiei orizontale, mu­cu­sul se de­pune în zona căilor res­piratorii su­pe­rioare de la nive­lul capului. La tre­zi­re, omul simte capul mai greoi, poate avea chiar durere sau o senzaţie de “tulbu­rea­lă” mentală. După ce începe să se mişte şi devine activ, se inten­si­fică circulaţia san­guină şi metabolis­mul. Aces­tea duc la fluidizarea secreţiilor depozitate, care încep să se scurgă. Apare rinoreea, dar şi o uşoa­ră iritare a mu­coaselor respiratorii, ceea ce determină strănut. În paralel, scad senzaţiile de greutate, durere şi tulbure din zona capului.
Toate aceste lucruri ce par complicate prin com­plexitatea lor sunt de fapt lucruri fireşti, care se des­făşoară zilnic în corpul fiecăruia. Digestia in­completă nu este descrisă ca fenomen în medicina conven­ţională, dar e atent tratată în Ayurveda. Depinde de noi, atât prin ce aducem în corp, dar şi prin cum facem acest lucru, să ne păstrăm sănă­tatea ori să o re­cuperăm când e deja dezechilibrată sau rătăcită. Dacă pacientul este şi fumător, mucoasele respiratorii iri­tate de substanţele din fumul de ţigară pot fi cu atât mai sensibile faţă de alţi iritanţi.

Măsuri de remediere a alergiei (stării hiper-reactive sezoniere)
Medicamentele administrate uzual se adresează efectelor instalate după eliberarea de histamină, adică doar simptomelor. Se indică antihistaminice, ca să împiedice apariţia manifestărilor respective, antiinfla­matoare corticoide, eventual bronhodila­tatoare şi fluidizante ale secreţiilor. Din păcate, nu pot vindeca starea bolnavului şi, adesea, nu reuşesc nici să ţină sub control fenomenele respiratorii sezoniere, chiar dacă administrarea ajunge să se facă pe termen lung, în schimb au efecte adverse care pot aduce alte su­ferinţe.
Din perspectivă naturistă, terapia priveşte întregul complex patologic descris: urmăreşte stabili­zarea sis­temului imunitar, înlăturarea cauzelor şi co­rectarea tulburărilor din organism care întreţin feno­menul.

Polenul crud

Polenul crud apicol, în special poli­flor, contribuie la scăderea reactivităţii alergice faţă de polenuri. El are efecte intens nutritive şi general reglatoare asu­pra organismului, susţine în mod deosebit ficatul, care este principalul organ deto­xifiant. Conţine atât lactoba­cili, cât şi hrană pentru flora intestinală, atât de implicată în buna funcţionare a imuni­tăţii şi menţinerea unui tran­zit in­testinal corect. În plus, combate con­stipaţia şi prin conţinutul său de fibre. O doză minimă utilă este de 2-3 lin­gu­riţe pe zi, administrat dimi­neaţa cu pre-suspen­dare (dizolvare), aşa cum am descris alte dăţi.

Trei-fraţi-pătaţi

Cum se pot stopa alergiile?

loading...

Trei-fraţi-pătaţi – un bun calmant pentru sistemul imunitar

Nu insistăm asupra plan­telor medicinale utile, căci subiectul a fost deja dez­voltat. Menţionăm doar, din experienţă proprie, că ceaiul de Trei-fraţi-pătaţi s-a dovedit un bun calmant pentru sistemul imunitar supra-activat, fiind totodată şi detoxifiant, în special hepatic. Îl preparăm ca infu­zie, dintr-o linguriţă de plantă la o cană de apă fiartă. Se beau 2-3 căni/zi, în cure de câte 3-4 săptă­mâni, cu pauză de una-două între ele.

Propolisul

E cunoscut drept anti-alergic, anti-inflamator, pro­tector pentru mucoase, detoxifiant. Are şi efecte anti-virale, anti-microbiene, utile în cazul asocierii cu viroze sau infecţii bacteriene respiratorii. Noi utilizăm tinctura de propolis cu 30% concentraţie. Pentru un adult sunt utile doze de 2-3 ml de două ori pe zi, dimineaţa şi seara, pe stomacul gol, amestecată cu miere. La cei care iau prima dată, începem cu 0,5 ml la fiecare din cele două prize pentru câteva zile, creştem la 1 ml pentru câteva zile, apoi la 2, respectiv 3 ml.
Cum sfera de manifestare a fenomenelor alergice sezoniere e dominant respiratorie, este utilă adminis­trarea propolisului şi sub formă de aerosoli. Folosirea unui aparat Propolizator în camera de lucru, dormitor sau în maşină, pe durata călătoriilor, asigură o bună inhalare şi o îmbunătăţire a respiraţiei.

Aparatul Salin

Cum se pot stopa alergiile?

Salin – aerosolii de sare eliberează căile respiratorii

Un alt dispozitiv de tip aerosoli este aparatul Salin. Deşi deja cu­noscut, merită reamintit că imită atmosfera de salină, binecunoscută ca eficientă în astmul bron­şic, alte suferinţe respiratorii, dar şi în aler­gii în general. Inhalarea aerosolilor de sare flui­difică secreţiile prea ade­rente şi ajută la eliminarea lor, eliberând căile respira­torii.

Zeolitul

Cum alergiile apar frec­vent prin intoxicarea cro­nică cu aditivi alimentari, odo­rizante şi compuşi chi­mici din alte surse (ex: cos­me­tice, produse de igienă, agri­cul­tură, mediu profesional to­xic), noi utilizăm zeolitul pentru efectele sale detoxi­fiante. Totodată este un re­glator imunitar. În funcţie de severitatea intoxicării şi a ma­nifestărilor alergice, ad­mi­nistrăm câte 1-2 linguriţe de pulbere pe zi, dimi­neaţa şi seara, pe stomacul gol, luată cu apă. Cure de 3-4 săptă­mâni, cu pauze de o săptămână între ele. De men­ţio­nat că la începutul te­rapiei, prin efectele puter­nic depurative, pot apărea trans­piraţii, urină mai închisă la culoare şi urât miro­sitoare, scaune intens fetide. Aceste efec­te sunt tranzitorii – ele se diminuează şi dispar pe măsura eliminării toxinelor.

Seven

Un produs care întru­neşte calităţile mai multor remedii este Seven, eficient şi în alergii. El conţine pulbere de zeolit, un extract de polen şi alte com­po­nente ce manifestă efecte intens detoxifiante şi mo­dulatoare pentru sistemul imunitar. Pentru un adult cu greutate de 50-70 kg sunt utile, în principiu, câte 2 capsule de două ori pe zi, luate câte 5 zile, cu pauză de 2 zile, pentru o durată ce depinde de manifestările alergice.

Desensibilizarea

Procedura este cunoscută în medicina convenţio­nală drept imunoterapie alergen specifică sau, mai popular, vaccinare alergică. Medicii alergologi o recomandă în unele cazuri, cu condiţia să se cunoască precis care este alergenul cauzator, lucru adesea di­ficil. De regulă se recomandă în cazurile grave şi prelungite, când medicaţia obişnuită nu poate stăpâni simptomele. Se poate realiza pe două căi, sublingual şi injectabil. Calea sublin­guală e mai limitată în prac­tică, indicată de obicei copiilor. În varianta injec­tabilă se administrează can­tităţi extrem de mici din an­tigen, în doze pro­gresiv crescătoare. În mod nor­mal injec­ţiile se fac doar dacă pacientul este asimp­to­matic, strict sub su­praveghere me­dicală, la cabinetul alergo­lo­gului, unde omul tre­buie să rămână sub ob­servaţie încă 30 minute. Durata tra­tamentului este între 3 şi 5 ani. Reprezintă în fapt sin­gura terapie adresată cauzei aler­giei, dar incomodă şi cu un preţ foarte ridi­cat.

Etaminys

Cum se pot stopa alergiile?

Prof. Roch Domerego, fostul vicepreşedinte al Comisiei de Apiterapie a Apimondia, a avut prin anul 2000 ideea de a crea un produs natural, uşor de ad­ministrat, şi care să combată mai multe aspecte im­plicate în declanşarea acestor alergii. Rezultatele au fost pozitive în 87% din cazuri. Produsul se nu­meşte Etaminys şi se administrea­ză oral, în picături. El duce la li­mitarea reacţiilor alergice în an­samblul lor. Toto­dată, asigură di­minuarea feno­me­nelor infla­ma­torii din alergii. Etaminys corec­tea­ză până la eli­minare hipersen­sibili­tatea reac­tivă sezonieră şi ajută la depă­şirea reacţiilor alergice provocate în spe­cial de polenuri, fân, praf şi venin de albine. În practică s-a do­vedit eficient şi la cei cu prurit aquagen (mâncărimi ale pielii la contactul cu apa). Combate fe­nomenele inflamatorii asociate alergiei. Îmbunătăţeşte capacita­tea generală de apărare a orga­nismului. Este activ atât pe ter­men lung, cât şi în faze acute. Dacă se ia preventiv, anterior apa­riţiei polenurilor şi alergiilor, simptomele dis­par în cazurile mai simple. În situaţiile cu ma­nifestări anterioare mai se­vere, simp­tomele pot apă­rea, dar în formă atenuată, iar prin con­tinuarea trata­mentului adec­vat, pot con­tinua să scadă până la dis­pariţie. Dozele sunt de 4-8 picături de 3 ori pe zi, în funcţie de vârstă, greutate, severitatea manifestărilor anterioare. La copiii mici se poate începe cu 2-3 pică­turi, de 3 ori pe zi. Dacă se demarează administrarea la apariţia primelor semne de hiper­sen­sibilitate, se pot în­că păstra aceste doze de întreţinere. Are avantajul că poate fi luat şi în faze acute, cu răspuns favorabil de regulă repede instalat. Atunci dozele recomandate sunt de 4-8 picături, de 3-6 ori pe zi.
După mai bine de un deceniu de ur­mărire a efec­telor produsului, prof. Do­merego afirmă că acţiunile benefice sunt resimţite rapid. În cazurile particulare, în care nu se observă îmbunătăţiri, sau dacă apare o senzaţie de furnicătură locală după ce se ia, se reîn­cepe administrarea într-o schemă prestabilită, cu creşterea progresivă a dozelor. Atunci vor apărea efec­tele benefice aşteptate. Nu s-au constatat efecte toxice. Nu au apărut reacţii adverse dacă s-a admi­nistrat produ­sul în paralel

Cum se pot stopa alergiile?

Alergia – boala care te privează de bucuria de a mirosi o floare

cu terapii na­turiste ori medicamentoase. Dimpotrivă, medicaţia con­ven­ţio­nală poate fi scăzută progresiv. De fapt, acţio­nează pre­cum un desensi­bilizator faţă de alergeni. Avem o nouă dovadă că natura ne poate oferi remedii pentru problemele de sănătate, mai adecvate stărilor reale şi necesităţilor organice.

Produsul Etaminys este disponibil la Melidava (tel. 0740/20.50.40, 0768/19.29.39, 0256/200.105, www.melidava.ro, melidava@gmail.com)

http://www.formula-as.ro/2014/1118/medicina-naturii-44/cum-se-pot-stopa-alergiile-17747

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite