Inchinarea la mama si copil s-a raspandit din Babilon in toate civilizatiile

Distribuie!by UNUL DINTRE CELE MAI remarcabile exemple ale modului în care păgânismul babilonian a continuat să existe până în zilele noastre poate fi văzut în felul în care închinarea adusă Mariei a înlocuit închinarea antică adusă zeiţei-mamă. Istoria mamei şi copilului era în mare măsură cunoscută în Babilonul antic, dezvoltându-se […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

UNUL DINTRE CELE MAI remarcabile exemple ale modului în
care păgânismul babilonian a continuat să existe până în zilele noastre poate
fi văzut în felul în care închinarea adusă Mariei a înlocuit închinarea antică
adusă zeiţei-mamă.
Istoria mamei şi copilului era în mare măsură cunoscută în
Babilonul antic, dezvoltându-se într-o închinare instituită. Numeroase
monumente din Babilon o înfăţişează pe zeiţa-mamă, Semiramida, cu
copilul ei Tamuz în braţe.1
Când locuitorii Babilonului au fost împrăştiaţi în diferite părţi ale
pământului, ei au dus cu ei închinarea adusă mamei divine şi copilului ei.
Aceasta explică de ce aşa multe naţiuni s-au închinat unei mame şi unui
copil – într-o formă sau alta – cu multe secole înainte ca adevăratul
Mântuitor, Isus Cristos, să Se nască în această lume. În diversele ţări în care
s-a răspândit această închinare, mamei şi copilului li s-au dat diferite nume, căci, să nu uităm,
în Babel au fost încurcate limbile.
Chinezii au avut o zeiţă-mamă numită Şingmu sau
„Sfânta Mamă”. Ea este înfăţişată ţinând în braţe un copil, şi
având raze de soare împrejurul capului.2
Vechii germani s-au închinat fecioarei Herta cu un
copil în braţe. Scandinavii au numit-o Disa, fiind înfăţişată şi
ea cu un copil. Etruscii au numit-o Nutria, iar printre druizi,
lui Virgo-Patitura i s-a adus închinare ca „Mamă a lui
Dumnezeu”. În India, ea era cunoscută ca Indrani, care de
asemenea a fost înfăţişată cu un copil în braţe, după cum se
vede în imaginea alăturată.
Pentru greci, zeiţa-mamă era cunoscută sub numele de
Afrodita sau Ceres; pentru sumerieni sub numele de Nana;
pentru adepţii ei din Roma antică sub numele de Venus sau
Fortuna, iar copilul ei sub numele de Jupiter.3
În Asia, mama era cunoscută ca Cibele, iar copilul ca Deoius. „Dar indiferent de
numele sau locul ei”, spune un scriitor, „ea era soţia lui Baal, regina
fecioară a cerului, care a născut, deşi n-a conceput niciodată”.4
Imaginea alăturată o înfăţişează pe mama şi copilul sub numele
de Devaki şi Crishna. Timp de secole, lui Isi, „Marea Zeiţă”, şi
copilului ei Iswara li s-a adus închinare în India, unde s-au construit
temple în cinstea lor.5
Când copiii lui Israel aii căzut în apostazie, şi ei au fost
pângăriţi de această închinare adusă zeiţei-mamă. Aşa cum citim în
Judecători 2:13 „Ei L-au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi
Aştarot”. Aştarot sau Aştoret (Astarteea) era numele prin care zeiţa era
cunoscută copiilor lui Israel. Este ceva jalnic să te gândeşti că cei care
îl cunoscuseră pe adevăratul Dumnezeu s-au depărtat de El şi s-au
5
Închinarea adusă
mamei şi copilului
Indrani si copilul
închinat mamei păgâne. Şi totuşi, tocmai aceasta au făcut ei în repetate rânduri (Jud.10:6;
l.Sam.7:3,4; 12:10; l.Re.11:5; 2.Re.23:13). Unul dintre titlurile prin care zeiţa era cunoscută
printre ei era acela de „regină a cerului” (Ier.44:17-19). Profetul leremia i-a mustrat pentru că
se închinau înaintea ei, dar ei s-au răzvrătit împotriva avertizării lui.
În Efes, marea mamă era cunoscută sub numele de Artemis (Diana la romani).
Templul dedicat ei în acest oraş a fost una dintre cele şapte minuni ale lumii antice! Zeiţei i se
aducea închinare nu numai în Efes, ci în toată Asia şi în toată lumea (Fap.19:27).
În Egipt, mama era cunoscută sub numele de Isis, iar copilul ei
sub numele de Horus. Este foarte obişnuit ca monumentele religioase
egiptene să-l arate pe copilul Horus stând în poala mamei lui.
Această falsă închinare, după ce s-a răspândit din Babilon în
diverse naţiuni, sub diferite nume şi forme, a fost instituită în cele din
urmă la Roma şi în tot Imperiul Roman. Un scriitor cunoscut spune
despre această perioadă: „Închinarea adusă Marei Mame… a fost foarte
populară în Imperiul Roman. Inscripţiile dovedesc faptul că cei doi
(mama şi copilul) au primit onoruri divine… nu numai în Italia şi în
special la Roma, ci şi în provincii, îndeosebi în Africa, Spania,
Portugalia, Franţa, Germania şi Bulgaria”.6
În această perioadă, când închinarea adusă mamei divine era foarte răspândită, a
întemeiat Mântuitorul, Isus Cristos, Biserica nou-testamentală. Ce biserică glorioasă a fost ea
în acele zile de început! Cu toate acestea, prin secolele al treilea şi al patrulea, ceea ce era
cunoscut sub numele de „biserică” se îndepărtase în multe feluri de credinţa originară, căzând
în apostazia despre care avertizaseră apostolii. Când a venit această „părăsire a căii
adevărate”, mult păgânism a fost amestecat cu creştinismul. Păgâni neconvertiţi au fost primiţi
în biserica mărturisitoare, şi în numeroase cazuri li s-a permis să-şi continue multe din
ritualurile şi obiceiurile lor păgâne – de obicei cu câteva restricţii şi schimbări, astfel ca să
pară cât mai asemănătoare credinţa lor de până atunci cu învăţătura creştină.
Unul din cele mai bune exemple ale unei astfel de influenţe păgâne se poate vedea în
modul în care a continuat închinarea adusă marei mame – doar că într-o formă uşor diferită şi
având un nou nume! Mulţi păgâni fuseseră atraşi la creştinism, însă adorarea lor faţă de zeiţamamă
era atât de puternică, încât n-au vrut s-o abandoneze. Conducătorii bisericii, gata de
compromis, au înţeles că dacă ar putea găsi în creştinism analogii cu această închinare adusă
zeiţei-mame, ar putea mări enorm numărul membrilor bisericii. Dar cine o putea înlocui pe
„Marea Mamă” a păgânismului?
Maria, desigur, era după părerea lor persoana cea mai potrivită pe care s-o aleagă. De
ce să nu-i lase ei pe oameni să-şi continue rugăciunile şi devotamentul faţă de o zeiţă-mamă,
pe care s-o numească doar Maria? Este limpede că acesta a fost raţionamentul folosit, căci
exact aşa s-a şi întâmplat! Puţin câte puţin, închinarea care era legată de mama păgână a fost
transferată Mariei.
Dar închinarea adusă Mariei nu făcea parte din credinţa creştină originară! Este vădit
faptul că Maria a fost o femeie gingaşă şi evlavioasă – special aleasă ca să dea naştere trupului
Mântuitorului nostru -, dar nici unul dintre apostoli sau Isus Însuşi n-au făcut vreodată vreo
aluzie la închinarea adusă Mariei. După cum afirmă The Encyclopedia Britannica, în timpul
primelor secole ale Bisericii nu s-a dat nici o importanţă Mariei în vreo privinţă.7 Faptul
acesta este admis şi de The Catholic Encyclopedia: „Devoţiunea adusă Binecuvântatei
Noastre Doamne trebuie în ultimă analiză să fie considerată ca o aplicare practică a doctrinei
Comuniunii Sfinţilor. Având în vedere faptul că această doctrină nu este cuprinsă, cel puţin
într-un mod explicit, în formele de început ale Crezului Apostolic, nu avem nici un motiv să
fim surprinşi dacă nu întâlnim urme clare ale cultului Binecuvântatei Fecioare în „primele
secole creştine”, închinarea adusă Mariei fiind o dezvoltare mai târzie.

loading...

Până pe vremea lui Constantin – în prima parte a secolului 4 -, nimeni n-a început s-o
privească pe Maria ca zeiţă. Chiar şi în această perioadă, o astfel de închinare a fost privită cu
nemulţumire, aşa cum se vede clar din cuvintele lui Epiphanius, care i-a denunţat pe unii din
Tracia, Arabia şi din alte locuri pentru că se închinau Mariei ca unei zeiţe şi că aduceau turte
ca jertfă pe altarul ei. „Ei trebuie să i se dea cinste”, spunea el, „dar nimeni să nu se închine
Mariei”.9 Totuşi, doar peste câţiva ani, închinarea adusă Mariei nu numai că a fost îngăduită,
ci a şi devenit doctrină oficială la Conciliul din Efes în anul 431 d.Cr.!
La Efes? Acesta era oraşul în care i s-a adus Dianei (de fapt, lui Artemis – n. tr.)
închinare, din timpuri străvechi, ca zeiţă a virginităţii şi a maternităţii!10 Despre ea s-a spus că
ar reprezenta puterile generatoare ale naturii, şi ca atare a fost înfăţişată
cu mulţi sâni. O coroană în formă de turn, un simbol al turnului Babel, îi
împodobea capul.
Când există convingeri ce însoţesc un popor timp de secole, ele
nu sunt abandonate cu uşurinţă. Astfel, conducătorii bisericii din Efes,
când a venit apostazia, au raţionat la rândul lor că dacă li se va permite
oamenilor să-şi păstreze ideile despre o zeiţă-mamă, dacă aceasta ar
putea fi inclusă în creştinism, numele ei fiind schimbat cu cel al Mariei,
ar putea câştiga mulţi convertiţi. Dar nu aceasta era metoda lui
Dumnezeu.
Când a venit Pavel în Efes la început, nu s-a făcut nici un
compromis cu păgânismul. Oamenii au fost convertiţi cu adevărat şi şiau
distrus idolii zeiţei (Fap.19:24-27). Cât de tragic e faptul că biserica
din Efes, în secolele de mai târziu, a făcut compromisuri şi a adoptat o
formă de închinare adusă zeiţei-mamă, Conciliul din Efes făcând-o în
cele din urmă o doctrină oficială! Influenţa păgână în această decizie este
vădită.


Un alt indiciu al faptului că închinarea adusă Mariei s-a dezvoltat din vechea închinare
adusă zeiţei-mamă se poate vedea din titlurile ce i-au fost atribuite acesteia. Maria este adesea
numită „Madona”. Conform celor spuse de Hislop, această expresie este traducerea unuia din
titlurile prin care era cunoscută zeiţa babiloniană. Într-o formă zeificată, Nimrod a ajuns să fie
cunoscut ca Baal. Titlul soţiei lui, divinitatea feminină, ar fi Baalti. Acest cuvânt înseamnă
„doamna mea”; în latină se scrie „Mea Domina”, iar în italiană el a devenit binecunoscutul
„Madonna”!”
Printre fenicieni, zeiţa-mamă era cunoscută ca „Doamna Mării”12, şi chiar şi acest titlu
îi este aplicat Mariei – deşi nu este nici o legătură între Maria şi mare!
Scripturile arată clar că există doar un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni,
Omul Cristos Isus (l.Tim.2:5). Cu toate acestea, romano-catolicismul învaţă că şi Maria este o
„mijlocitoare”. Rugăciunile aduse ei constituie o foarte importantă parfe a închinării catolice.
Nu există nici o bază scripturală pentru această concepţie, şi totuşi acest concept nu era străin
de ideile legate de zeiţa-mamă. Unul dintre nume-le pe care le purta ea era „Myllita”, adică
„Mediatrix” sau mijlocitoare.
Maria este adesea numită „regina cerului”. Dar Maria, mama lui Isus, nu este regina
cerului. „Regina cerului” era un titlu al zeiţei-mamă, căreia i s-a adus închinare cu secole
înainte ca să se fi născut Maria. Dacă ne întoarcem pe vremea lui Ieremia, oamenii se
închinau „reginei cerului” şi practicau ritualuri ce erau sacre pentru ea. Aşa cum citim în
Ieremia 7:18: „Copiii strâng lemne şi părinţii aprind focul, iar femeile îşi frământă aluatul, ca
să facă turte reginei cerurilor”.

Unul din titlurile prin care era cunoscută Isis era „mama lui Dumnezeu”. Mai târziu,
exact acelaşi titlu i-a fost dat Mariei de către teologii din Alexandria. Maria a fost, desigur,
mama lui Isus, dar numai în sen-sul naturii Sale omeneşti, al umanităţii Sale. Sensul original
al expresiei „mama lui Dumnezeu” trecea dincolo de aceasta; îi atribuia mamei o poziţie
glorificată, iar romano-catolicii au fost învăţaţi să se gândească la Maria cam în acelaşi mod!
Atât de ferm înscrisă era în mintea păgână imaginea zeiţei-mame cu copilul
în braţe, încât atunci când a sosit vremea apostaziei, conform spuselor unui
scriitor, „străvechiul portret al lui Isis şi al copilului Horus a fost acceptat nu
numai în opinia oamenilor, ci şi prin aprobarea episcopală categorică ca
portret al Fecioarei cu copilul ei”.13 Reprezentări ale lui Isis cu copilul ei erau
adesea incluse într-un cadru cu flori. Şi această practică a fost aplicată
Mariei, aşa cum bine ştiu cei ce au studiat arta medievală.
Astarteea, zeiţa feniciană a fertilităţii, a fost asociată cu semiluna, după cum se vede
pe o medalie veche.
Zeiţa egipteană a fertilităţii, Isis, a fost reprezentată stând pe semilună, cu stele în jurul
capului.14 În bisericile romano-catolice din toată Europa se pot vedea picturi ale Mariei exact
în acelaşi mod. Imaginea de mai jos (aşa cum apare în broşurile de catehism catolice) o
înfăţişează pe Astarteea. Maria cu douăsprezece stele care îi înconjoară capul, şi cu semiluna
sub picioare!


În numeroase moduri, conducătorii mişcării de apostazie au încercat s-o facă pe Maria
să pară asemănătoare zeiţei păgânismului şi să o înalţe pe o treaptă
divină. Aşa cum păgânii aveau statui ale zeiţei, la fel au fost făcute
statui ale „Mariei”. Se spune că, în unele cazuri, exact aceloraşi
statui ce fuseseră folosite pentru a aduce închinare lui Isis (cu
copilul ei) li s-au dat, pur şi simplu, alte nume, de Maria şi
Copilaşul Cristos.
„Când a triumfat creştinismul”, spune un scriitor, „aceste
picturi şi imagini au devenit cele ale madonei şi ale copilului fără
vreo întrerupere în continuitate: de fapt nici un arheolog nu poate
spune acum dacă unele din aceste obiecte o reprezintă pe una sau pe
cealaltă”.15 Multe dintre aceste imagini cu nume schimbat au fost
încoronate şi împodobite cu bijuterii – exact în acelaşi mod în care erau înfăţişate imaginile
fecioarelor hinduse şi egiptene. Dar Maria, mama lui Isus, nu a fost bogată (Lc.2:24;
Lev.l2:8). De unde au provenit atunci bijuteriile şi coroanele ce se văd pe statui?
Prin compromisuri – unele foarte evidente, altele mai ascunse – închinarea adusă
mamei din antichitate a continuat în sânul bisericii rătăcite, înlocuind vechile nume cu cel al
Mariei.

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Citiți și...

EXCLUSIV Un preot, tată-surogat pentru 20 de copii de căpşunari. Mărturii teribile despre frăţia suferinţei: „Nu credeam că mai vine mama înapoi“
S-au trezit? Protest la Hamburg împotriva summitului G20 și a globalizării. 1000 de oameni deghizați în ZOMBI au mărșăluit pe străzi…
Avocat Ana-Corina Săcrieru, despre Referendumul pentru Familie: Nu avem voie să uităm nici partidele politice care toate au întors spatele interesului cetățenesc de a avea un vot democratic organizat
Macaulay Culkin dezvaluie abuzurile pedofililor de la Hollywood
† Și-a dat demisia directoarea de la Barnevernet din Tromso, unde locuiește familia Nan!
DEZVĂLUIRI INCENDIARE! Cea mai controversată societate secretă din lume | Membrii sunt aleşi pe viaţă. Până acum a dat trei preşedinţi americani
Profesor universitar francez: Soros şi organizațiile sale progresiste au un plan de distrugere a statelor naționale. Aceste ONG-uri susțin granițele complet deschise, migrația nelimitată precum și eliminarea legislației care pedepsește intrarea ilegală
Bradul iti poate vindeca intregul organism, dar putini stiu cum sa-i foloseasca beneficiile uimitoare!
Cum lăudau Maior şi Coldea 'doctoratul plagiat şi plătit al lui Mihai Tudose'
România a pierdut cea mai valoroasă carte din lume – Codex Aureus. Manuscrisul care ar valora 10 miliarde de dolari a ajuns la unguri
Illuminati distrug mintile copiilor prin desene animate
L-AI VACCINAT? Foarte rău! Acum pune mîna și CURĂȚĂ-L, ELIBEREAZĂ-I CREIERUL DIN GHEARELE METALELOR GRELE! CHELARE METALE GRELE = ELIMINARE DIN ORGANISM DAR MAI ALES DIN CREIER A METALELOR GRELE. VINDECARE AUTISM!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite