Initierea New Age: rosicrucianismul, Francmasoneria, Mormonismul, Ordinele Hermetice- Golden Dawn, înflorirea învățăturilor despre reîncarnare și scrierile ocultiștilor, cum ar fi Eliphas Levi și Aleister Crowley- nazismul, teozofia care sustine luciferianismul

Distribuie!by 1: Contrafacerea Luminii Lumii. ”Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!” (Isaia 14:12) “Lucifer, Purtătorul de Lumină! Un nume straniu și misterios pentru a-l da Duhului Întunericului! Lucifer, fiu al zorilor! El este cel care poartă Lumina […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
1: Contrafacerea Luminii Lumii.
”Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!” (Isaia 14:12)

“Lucifer, Purtătorul de Lumină! Un nume straniu și misterios pentru a-l da Duhului Întunericului! Lucifer, fiu al zorilor! El este cel care poartă Lumina … fără niciun dubiu!” (Albert Pike, autoritate masonică proeminenta, Morale și Dogmă, Ritul antic Scotian al Masoneriei, p. 321)

“În curând se va naște o generație care nu va fi cunoscut o lume fără Lucifer.” Celebrul autor best selling și omul de știință de renume mondial, Arthur C. Clarke, a scris aceste cuvinte în capodopera sa de ficțiune, 2010: Odyssey Two, o carte (după care s-a realizat și filmul cu același nume) și care a continuat munca sa din anul 1968, cartea, 2001: A Space Odyssey. Un lucru necunoscut pentru cei care doar au vizionat Odyssey 2010, este că a existat o diferență majoră între film și roman. Un lucru ciudat este că, cartea conține și o secțiune intitulată “Lucifer Rising” (Ascensiunea lui Lucifer).

În firul narativ (intriga) poveștii Lucifer Rising, atmosfera de hidrogen de pe planeta Jupiter este aprinsă. ”Micul” și noul soare, care apare, este numit “Lucifer”, și luminează pământul cu lumina sa. Rezultatul: întunericul nu mai există. Frica, suspiciunea și crimele nopții dispar. Omenirea a devenit iluminată prin lumina lui Lucifer.

Pentru ocultiști și adepții New Age, simbolistica scrierii lui Arthur C. Clarke a fost de neconfundat. Lucifer, “purtătorul de lumină” strălucește cunoștințele sale (oculte “adevăr”) asupra întregii omeniri, alungând frica și ignoranța, și furnizând omenirii posibilitatea de a-și descoperi propriul intelect.

În timp ce Arthur C. Clarke a contribuit la perpetuarea ocultului punct de vedere despre Lucifer, sursa autorității pe această temă a îngerului căzut este Biblia.
Potrivit lui Ezechiel, Lucifer a fost un heruvim uns creat de Dumnezeu, el a fost înzestrat cu abilități muzicale minunate, și a fost împodobită cu pietre prețioase. El a fost, de asemenea, o creatură de inteligență, care posedă memorie și o voință și mândrie. Scriptura spune clar că el a condus o rebeliune angelică împotriva lui Dumnezeu, de a încerca să devină “ca Cel Prea Înalt” (Isaia 14). Ca răspuns Dumnezeu a condamnat Lucifer, împreună cu acei îngeri care au ales să-l urmeze în neascultare, și ia înlăturat de la pozițiile lor jubilat cerești. Lucifer -o ființă eternă- de acum s-a numit Satana, diavolul, regele morții, și dumnezeul acestei lumi. Scriptura ne avertizează despre obsesia obișnuită a lui Lucifer: să răsucească cuvântul lui Dumnezeu, pentru a conduce sufletele la moarte spirituală, și să-și năpustească mânia împotriva locuitorilor pământului, cei pentru care Hristos s-a jertfit. În timp ce creștinismul îl vede pe Lucifer ca personificare a răului, învățăturile ezoterice ale ocultismului și mișcării New Age îl îmbrățișează ca pe un agent al libertății intelectuale și spirituale. Helena Petrovna Blavatsky, “mama” mișcării New Age și ocultismului modern, învață în cartea sa Doctrina Secretă că, Lucifer a fost “mai înalt și mai vârstnic decât Domnul, și a trebuit să fie sacrificat pentru noua dogmă” a Bisericii. Ea și-a exprimat în continuare “marea lucrare” a ei că, Satan, sub diferite nume de zei,  este de fapt o alegorie pentru “Bine, și Sacrificiu, un Dumnezeu al înțelepciunii.” Blavatsky credea că, Satan a fost singurul zeu al pământului, și că el “este unul cu Logosul,” și “reflectarea cosmică a lui Dumnezeu.”

Blavatsky l-a asimilat, de asemenea, pe Lucifer cu Isus Hristos. Această gândire este parțial derivată de la diverse interpretări mistice ale Cuvântului lui Dumnezeu. În Apocalipsa 22:16 Isus este numit “Luceafărul strălucitor de dimineață”, iar în Isaia Lucifer este menționată ca “fiu al zorilor”. Din punct de vedere mistic și astrologic vorbind, Luceafărul strălucitor de dimineață este Venus, care, în învățăturile școlilor oculte, este simbolul lui Lucifer. Și în cultele solare, steaua de dimineață este frecvent menționată ca Soarele, sau “fiul” al dimineții, și “fiul lui Dumnezeu.” Potrivit teologiei ezoterice a lui Blavatsky, “Lucifer este lumina divină și terestră, ‘Duhul Sfânt‘ și ‘Satana‘, unul singur în același timp …”. Doctrina Secretă declară mai departe,
“Și acum stă dovedit că Satan, sau Dragonul roșu aprins, ‘Domnul Fosforului’ și Lucifer, sau ‘Purtătorul-de-Lumină’, este în noi: este mintea noastră – Ispititorul și Răscumpărătorul nostru, eliberatorul nostru inteligent și Mântuitorul de la starea de animalitate pură. (Vol. 2, p. 513, Doctrina Secretă, HP Blavatksy)


Din fericire Biblia lămurește lucrurile în această privință, și într-un mod foarte simplu și fără echivoc: în 2 Corinteni 11:14 stă scris: ”    Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.”
Pentru o vreme, Societatea Teozofică a publicat revista Lucifer, un periodic lunar care proclama doctrina inversată că, Lucifer vine să răscumpere omenirea. În ediția din februarie 1917 a Teozofiei, o publicație a Loji Unite a teozofiștilor din Los Angeles, un articol republicat dintr-o ediție timpurie a revistei Lucifer oferă o prezentare detaliată a creației teosofice:
“Și, când Dumnezeu a zis: ‘Să fie lumină’, Intelligența a fost creată și lumina a apărut.
“Apoi, Inteligența pe care Dumnezeu a suflat-o departe, ca o planetă detașată de Soare, a luat forma unui înger splendid și cerul l-a salutat cu numele de Lucifer.
“Inteligenta s-a trezit și și-a sondat propriile adâncimi de cum a auzit acest apostrof al Cuvântului divin, ‘Să fie lumină’. Ea însăși se simțea a fi liberă, pentru că Dumnezeu i-a poruncit ei ca să fie, și ea a răspuns, ridicând capul și întinzându-și aripile sale, ‘Eu nu voi fi sclavie.’ … “
“Apoi Dumnezeu a desprins de la sânul lui firul splendorii, care ținea pe loc spiritul superb, iar în timp ce-l privea avântându-se în noapte, și tăindu-și în ea o cale de glorie, El a iubit copilul gîndirii sale, și zâmbitor cu un zâmbet inefabil , El a murmurat pentru sine:  ‘Cât de justă fu această lumină!’ … “
“Poate că Lucifer, plonjând în noapte, a atras după el o ploaie de Stele si Sori atrași de slava sa?”

Renașterea ocultismului din zilele noastre este adânc înrădăcinată în aceste învățături. Și astăzi lucrurile nu sunt diferite, Teozofia însăși s-a răspândit datorită unui val de interes pentru ocultism., a tăiat poteci adânci în țesătura spirituală a societății. Împrumutând din tot felul de surse demonice, Helena Blavatsky și organizația sa au devenit un teren fertil pentru căutătorii și experimentatorii spirituali. Teozofia, dând în clocot în acest cazan al misticismului, nu doar că a dat naștere mișcării New Age, dar a generat o serie de alte ordine mistice și școli de gândire, inclusiv nazismul.

Odinioară ascunsă în preoția ocultă a religiilor misterelor, Mișcarea New Age face acum cunoscute învățăturile lui Lucifer publicului. Prin urmare, o nouă perioadă de experimentare spirituală întinerită a căpătat formă. Dar în timp ce această nouă generație de misticism este înfloritoare, doctrinele sale luciferice se întorc înapoi la primele zile ale istoriei, atunci când un șarpe a susținut că omenirea ar putea “fi ca Dumnezeu” (Geneza 3: 5). Astăzi, Mișcarea New Age și doctrinele secrete ale ocultismului încearcă să facă ceea ce Lucifer însuși a încercat, a fi “ca Cel Prea Înalt. “Pretenția lor la tron: “răscumpărarea” satanică a intelectului omului.

Biblia ne spune clar că, Isus Hristos, nu Lucifer, este salvatorul omenirii. Numai Isus Hristos oferă salvarea de la “iluminarea” lui Lucifer –  mândrie, lăcomie, egoism, ură, răutate, înșelăciune, durere și moarte. Din nefericire, omenirea a cumpărat minciuna domnului întunericului, fiind manipulată în mod voit pentru a construi o împărăție pământească pentru Distrugător.

Problema se reduce la asta: Cui alegeți să-i serviți? Lui Isus Hristos, care S-a jertfit -El, Lumina lumii –  pentru libertatea noastră spirituală, sau lui Lucifer, “tatăl minciunii” și orbitorul de suflete? Trebuie să alegeți astăzi.

” Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.
Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1 Ioan 1:5-7)

2: Inițierea Ocultă.
Inițierea aceasta duce la un val în care, odată intrat, mătură un om mai departe, până când îl aruncă la picioarele Domnului lumii … (Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar (Lucis Publishing), p. 14.)

Inițierea, actul de a fi admis într-o societate, funcție sau poziție prin utilizarea unui ritual special, este adânc înrădăcinată în lumea noastră occidentală. Acesta poate fi o activitate relativ nevinovată, cum ar fi o clasă de studenți în anul întâi de liceu care trebuie să satisfacă dorințele seniorilor pentru o singură zi – un riual de “bun venit la liceu”. Inițierea poate fi, de asemenea, un test riguros de îndemânare și rezistență, cum ar fi poligonul militar, care împinge “civilul în formare”, la atingerea limitelor sale și, în cazul în care stagiarul are succes, îl aduce în staulul forțelor armate. În esență, inițiere este poarta care permite trecerea de la vechile în noile sisteme, structuri și forme.

În interiorul lumii New Age și a ocultismului, inițierea este cheia principală folosită în avansarea studentul în misticism de-a lungul căii de învățare oculte. Practic toate societățile ezoterice angajează inițierea. Francmasoneria, ordinele rozicruciene, societățile ermetice, organismele desprinse din masonerie, cum ar fi  Shriners, Eastern Star și Ordinul DeMolay, toate folosesc inițierea ca un mijloc de aducerea candidaților în organizația lor. Odată ajunși în interiorul grupului, societatea folosește inițierea ca o modalitate de a avansa membri în grade mai mari de “iluminare”. În fiecare dintre aceste ritualuri, conceptele mistice sunt transmise prin intermediul simbolului, mitului, legendei și țesute în întreaga experiență a inițierii. Candidatul, în cea mai mare parte, nu înțelege semnificația sau sensul. Ci doar că unul urcă scara ritualului și lucrării ezoterice, asta înțelege membrul că implică de fapt inițierile.

În cadrul ocultismului și mișcării New Age, inițierea este văzută ca a juca un rol “cosmic”, în evoluția omenirii și a universului. Autoritatea masonică, Manly P. Hall a numit această căutare întru ezoteric o “obligația cosmică” și că, “puteri nevăzute și nerecunoscute modlează destinul celor care conștienți și prin propria lor voință vor prelua asupra lor obligațiile Fraternității.” Hall se referea deopotrivă la jurământul inițierii masonice cât și la cunoașterea ocultă mai profundă, care vine prin căutarea iluminării mistice. Explicând semnificația ei spirituală, Hall a scris,
”Când masonul învață că, Cheia luptătorului este corecta aplicare a dinamului puterii vii, el a învățat Misterul (Taina) Breslei. Energiile lui Lucifer sunt în mîinile sale și înainte de a putea păși în vreo direcție el trebuie să demonstreze capacitatea sa de a aplica în mod corespunzător această energie.” (Manly P Hall, The Secret Teachings of All Ages, pag. 48)

CW Leadbeater, un ocultist de frunte, teozof și francmason în primii ani ai secolului 20, a relevat faptul că inițierea a dus la o experiență a “nașterii din nou”. Acest lucru trebuie să fie înțeles în mod corect; experiența “nașterii din nou” despre care a vorbit Leadbeater s-a bazat pe filosofia luciferică – vezi Geneza cap.  3 –  “veți fi ca Dumnezeu.”

loading...

“Cât de minunată este expansiunea conștiinței Inițierii căci, acesta este modul cel mai apt de a vorbi despre schimbare ca despre o naștere din nou. El începe să ducă o viață nouă “ca un copilaș”, viața lui Christos; și Christos, (adică) conștiință intuitivă sau buddhic, se naște în inima lui.” (The Masters and the Path, p. 124, CW Leadbeter)
Făcând trimitere la inițiat, Leadbeter explică,
“Candidatul a devenit acum mai mult decât un om individual, pentru că el este o unitate dintr-o putere colosală. Pe fiecare planetă Logosul Solar [autorii remarcă:”Logos solar” se referă la Divinitatea Supremă așa cum s-a revelat prin Zeul Soare] are reprezentantul Său care acționează reprezentantul ca Vicerege al Lui. Pe planeta noastră titlul dat acestui mare Oficial este Domnul lumii.” (The Masters and The Pat, p. 120, CW Leadbeter)

Biblia ne dezvăluie cine este acest “mare Oficial”. Isus Hristos l-a numit “stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31) și apostolul Pavel l-a numit “dumnezeul veacului acestuia” (2 Corinteni 4:. 4). Acest “oficial” este Lucifer, “purtătorul de lumină,” cunoscut si ca Satan, “stăpânitorul întunericului” (Efeseni 6:12), și cel care are “puterea morții” (Evrei 2: 14). Mișcarea New Age, cu rădăcinile sale oculte, îmbrățișează această ființă – fie că practicanții New Age își dau seama sau nu de acest lucru.

Unul dintre cei mai influenți autori și lectori New Age din ziua de azi, David Spangler, învață despre Lucifer și “Hristos”. În cartea sa, ”Refelction on the Christ” (Reflecții asupra lui Hristos), Spangler explică faptul că, “Hristos este aceeași forță ca Lucifer dar se mișcă aparent în direcția opusă” și că, “Hristos este echilibrul perfect pentru Lucifer.” Spangler le spune de asemenea adepților săi că, “Lucifer, ca și Hristos, stă la ușă … și bate.” Din păcate, Spangler îi încurajează pe căutătorii spirituali să-i deschidă ușa lui Lucifer și să-l invite în inima lor.

La fel ca Hall și Leadbeater, Spangler înțelege sensurile profunde ale inițierii oculte. În Reflecții asupra lui Hristos, el explică faptul că Lucifer este “marele inițiator.” În mod uimitor, el solicită o inițiere luciferică literală ca mijloc de propulsare a omenirii în evolutiva New Age,

”Lucifer vine să ne aducă darul final al integrității. Dacă acceptăm, atunci el va fi liber și noi vom fi liberi. Aceasta este inițierea luciferică. Cu aceasta vor avea să se confrunte mulți oameni, acum și în zilele care vor urma, deoarece este o inițiere în New Age.”(David Spangler, Reflections on the Christ, Findhorn Press, 1978 p. 45)

În lumea dorită de Spangler, omenirea l-ar îmbrățișa complet pe Lucifer și i-ar permite lui Lucifer să locuiască în cu ea într-un mod fără precedent. Viziunea lui Spangler este pentru o nouă ordine globală, condusă de “Domnul lumii.”

Din păcate, mulți creștini cred, în mod naiv, că mișcarea New Age este pur și simplu un moft care va trece. Mișcarea New Age, care este doar o revărsare “publică” din învăîaturile vechilor școli oculte, este o realitate în creștere în lumea multi-religioasă de astăzi. Și asta crește odată cu timpul.

Ca și creștini, noi trebuie să cunoaștem ceea ce credem, de ce credem asta, și cum să ne exprimăm credința în mod eficient. Numai Isus Hristos îi poate face pe oameni liberi.

3: Educația New Age.

“Fiecare elev are nevoie să înțeleagă marea diversitate în timp ce păstrează ideea de unitate a familiei umane. Ei își vor da seama că, fiecare religie este reprezentativă modurile în care umanitatea a păstrat o abordare interioară a Infinitului, Ființei Supreme, Inteligenței, Spiritului sau a Aceluia care este numit de mulți dintre noi, ‘Dumnezeu‘. (Dr. Robert Muller,  A Letter To All Educators In The World. -vezi foto)

Am fost îngrozit.

Era în aprilie 1997 când am fost un “participant” la ”Global Citizenship 2000 Youth Congress” (Congresul Tineretului pentru Cetățenie Globală 2000) din Vancouver, British Columbia. Fostul oficial de rang înalt al Națiunilor Unite, Dr. Robert Muller, a fost un invitat special, pentru a ajuta la facilitarea procesului “vizionării”, pentru mulți studenți și educatori prezenți. Scopul Congresului: de a formula, prin “efort de grup”, o nouă filozofie de educație publică cufundată în păgânism, umanism și globalism. Urmând apoi ca această nouă viziune despre învățământ să fie rafinată, pentru consumul public și sistemul integrat de învățământ din școala publică canadiană.  Aceasta urma, de asemenea, să fie distribuită la nivel mondial prin eforturile depuse de Robert Muller și de agențiile din cadrul ONU.

Ce m-a deranjat mai ales a fost faptul că doctrina luciferică, de a fi ca “dumnezeu”, a fost un element central al evenimentului. A se reține că, Dr. Muller este mai mult decât un înalt oficial al ONU, el este, de asemenea, un “respectat” New Ager având legături puternice cu Lucis Trust (fostă Lucifer Publishing Company) – o influentă organizație ocultă legată de Teozofie, Francmasonerie și de Națiunile Unite. Doctrina luciferică prezentată a fost minciuna de bază găsită în Geneza – și voi puteți fi divini, voi puteți ”fi ca Dumnezeu”. (Gen. 3:5)

Muller a explicat,
“… Adevărul care a fost dat de către Isus, Mohammed, prin acești emisari din spațiul cosmic, este că, aceștia au fost într-adevăr adevăruri fundamentale. Și ei au fost atât de mari încât cosmosul aproape că s-a întrupat el însuși. Acesta este motivul pentru care Isus a spus:  ‘Eu sunt încarnarea divinului. ‘ Și băștinașii îl numesc “Marele Spirit.” Așadar dintotdeauna a fost această luptă pentru a lua mesajul de la universul exterior și pentru a ne da încredere și a ne spune cum să se ne comportăm. Acesta este motivul pentru care, practic, toate religiile au o mare contribuție de adus la misterul vieții … Singurul necaz este că adepții lor, ucenicii, au creat în jurul acestor mesaje spirituale o religie.”

El a continuat,
“… Comportați-vă corect față de Pământ … Voi nu sunteți copiii Canadei, voi sunteți adevărate unități vii ale cosmosului, deoarece Pământul este un fenomen cosmic … noi toți suntem unități cosmice. Acesta este motivul pentru care religiile să vă spun că, sunteți divini. Suntem energie divină … de voi depinde dacă evoluția de pe această planetă va continua sau nu.”

Congresul Tineretului pentru Cetățenie Globală 2000 a fost găzduit de International Foundation for Learning (Fundația Internațională pentru Învățare). Președintele său, Dr. Desmond Berghofer, a fost influent în cadrul sistemului de învățământ public din Alberta, iar romanul său, The Visioneers, prezintă o interpretare socialistă ocult/internațional asupra viitorului. Potrivit The Visioneers,

“Marele adevăr … este că oamenii pot alege să devină conectați prin mintea lor la energia inteligenței universale creatoare. Dacă suficienți oameni vor face acest lucru, ei pot pune în mișcare un val de inițiativă creatoare, pentru intrarea într-o eră de armonie fără precedent și colaborare la nivel mondial.”

Doctrină ocultă ne învață că suntem cu toții divini și că fiecare dintre noi avem capacitatea de a atinge “starea cristică.” Această doctrină ne spune că, omenirea, prin intermediul ritualui și perfecționare, poate urca către dumnezeire – acea “Energie a inteligenței creatoare universale”.  Această învățătură nu este diferită de cea a lui Lucifer din grădina Edenului. Acolo a convins-o Lucifer pe Eva să nu asculte de Dumnezeu.”Recompensa” nesupunerii, spunea Șarpele, a fost că ochii Evei s-ar fi deschis și ea va fi devenit ca Dumnezeu. Ea ar fi – în mod ocult vorbind – iluminată de lumina lui Lucifer și, de acum înainte, are capacitatea de a deveni propriul ei “Hristos.” În consecință, omenirea, prin neascultarea Evei, ar putea rupe cătușele Creatorului și recâștiga natura divină.

Nucleul acestui principiu New Age este subtil – și nu atât de subtil – să fie infuzat în sistemul nostru de învățământ. În provincia Manitoba, tinerii au primit un document despre drepturile omului care indică, că “Marele Spirit” a fost găsit în toate lucrurile – pietre, copaci, animale și oameni. Ce ne spune aceasta este că noi nu avem nevoie să-l recunoaștem pe Isus Hristos ca Domn, pentru că toate lucrurile, inclusiv noi, sunt infuzate cu “dumnezeu.” Iar iertarea păcatelor? Care păcate. Ducând această doctrină luciferică la concluzia sa logică; dacă eu sunt cu adevărat divin, atunci orice aș face este cosmic acceptabil ca o acțiune de “dumnezeu”, indiferent dacă societatea este de acord sau nu este de acord. Prin urmare, nu se aplică nicio lege, nu există standarde care trebuie să fie stabilite, iar consecințele pentru acțiunile mele nu au niciun înțeles. Eu pot să fac ce vreau, pentru “nu există niciun dumnezeu mai mare decât de sinele.”

Aceasta este o filozofie înfricoșătoare! Prin aceasta, mândria și aroganța ajunge pe culmile lor. Scriptura spune foarte clar că, moartea urmează mândriei. Psalmul 73: 6 ne spune, “mândria le slujeşte ca salbă.” Iar în Proverbe 16:18 se arată clar că, “mândria merge înaintea pieirii.”

În prezent, Națiunile Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) lucrează cu sârguință pentru a promova filosofia educațională a lui Robert Muller în întreaga lume – și aceasta câștigă teren. “Școlile” Robert Muller s-au răspândit pe întreg teritoriul SUA, predând filosofia ocultă despre divinitate universală și personalizarea unei “conștiințe cristice.”

Ce putem face noi ca părinți creștini pentru a sta de veghe împotriva acestui tip de învățătură? În cazul în care copiii dumneavoastră sunt într-o școală publică (sau chiar într-o școală privată), fiți în temă cu ceea ce li se predă. Fiți implicați și să fiți gata să dați un motiv plin de tact și iubire pentru ceea ce credeți. Amintiți-vă, ca părinte ești în cele din urmă responsabil pentru ceea ce i se predă copilului dumneavoastră. De voi depinde ca, copiilor dvs să le fie insuflată dragostea pentru Dumnezeu și adevăr. Noi trebuie să-i aducem la lumina lui Isus Hristos, învățându-i să testeze toate lucrurile pe temelia Cuvântului lui Dumnezeu.

În Deuteronom 6:4-7 stă scris:
“Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”

Sursa: Lucifer Rising, Carl Teichrib, 2002

http://www.crossroad.to/articles2/2002/carl-teichrib/lucifer.htm

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite