“Nătărăul”. File din dosarul de urmărire informativă

Distribuie!by Dragi tovarăși, Deţinem informaţii complete privitoare la copilăria, adolescența și perioada de maturitate  a obiectivului, cu convingeri mistice și vegetariene, cunoscut sub numele de cod “Nătărăul” (Strada Bahnhofstrasse 20, Ulm, Germania), pe care le considerăm de-o importanță capitală, căci reprezintă imaginea completă a dușmanului de clasă împotriva căruia am luptat și vom lupta, […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dragi tovarăși,

Deţinem informaţii complete privitoare la copilăria, adolescența și perioada de maturitate  a obiectivului, cu convingeri mistice și vegetariene, cunoscut sub numele de cod “Nătărăul” (Strada Bahnhofstrasse 20, Ulm, Germania), pe care le considerăm de-o importanță capitală, căci reprezintă imaginea completă a dușmanului de clasă împotriva căruia am luptat și vom lupta, fără a precupeți nici un efort, pînă la moarte!


În copilărie, Nătărăul era dolofan și timid și n-a vorbit pînă la vîrsta de 4 ani, cînd a spus într-o seară, la cină, “supa e prea fierbinte”.

Considerăm, tovarăși, esențial acest capitol din debutul vieții sale de dezertor al idealurilor clasei muncitoare, căci el caracterizează o serie de atitudini subversive și destabilizatoare față de autoritate, așa cum se va deduce din notele informative, pe care le prezentăm în parte, în rîndurile de mai jos.


Albert_Einstein_as_a_child

(Nătărăul – școlar)

 

NOTĂ INORMATIVĂ – fila 1

Obiectivul a refuzat de mic să fie sociabil. În vreme ce băieții de vîrsta lui jucau jocuri dinamice, de-a soldații, mărșăluind sau luptîndu-se în tranșee improvizate, Nătărăul (după cum îl poreclise slujnica din casa părinților) stătea retras și, fapt de-o periculozitate extremă, visa cu ochii deschiși, atitudine ce, astăzi, tovarăși!, se recunoaște a fi o tulburare foarte gravă, ce primește diagnosticul de ADHD și un tratament medicamentos pe măsură! Noi nu tolerăm, nu încurajăm disfuncții comportamentale, sociale, vocaționale sau de altă natură, ci acționăm în deplină unitate pentru înăbușirea în fașă a posibilelor revolte. Totul, tovarăși, spre binele tutulor cetățeanilor și al societății noastre multilateral dezvoltate!

NOTĂ INFORMATIVĂ – fila 8

Încă de pe la vîrsta de 7-8 ani, obiectivul a manifestat o curiozitate necorespunzătoare pentru electricitate, ca de altfel pentru tot ce era “invizibil, puternic și periculos”. Electricitatea îi apărea ca un secret misterios, spunînd deseori că “informația e limitată”  și că “imaginația e mai importantă decît informația“.

Acțiunile dușmănoase ale obiectivului ni s-au conturat, prin urmare, cu claritate, în lumina noilor dovezi! Căci considerațiile și opiniile sale personale despre presupusa “imaginație” nu pot fi interpretate, tovarăși, decît ca o uneltire mîrșavă vizavi de legile realismului științific, legi ce stabilesc, o dată pentru totdeauna și o dată pentru toți: există ceea ce se vede și nu există ceea ce nu se vede!!!

NOTĂ INFORMATIVĂ – fila 45

Un interes suspect a manifestat Nătărăul în anii școlii gimnaziale față de obiectiva cu nume de cod “Busola”, în compania căreia a fost suprins de nenumărate ori. Sursele precizează că Nătărăul urmărea să obțină de la “Busolă” informații cu caracter secret, iar aceasta i-a dat de fiecare dată cu încăpățînare același răspuns, arătîndu-i cu brațul Nordul!

Observație: Faptul că Busola arăta Nordul, iar nu Estul, după cum indică toate directivele interne , dovedește că obiectiva se încadrează și ea în categoria cea mai periculoasă a dușmanilor poporului.

Sugestie: Să se ia de urgență măsuri specifice împotriva elementului reclacitrant “Busola”.

NOTĂ INFORMATIVĂ – fila 50

loading...

Vă informăm că în perioada liceului, obiectivul a avut o conduită refractară vizavi de orice autoritate. Menționăm că liceul unde a fost înscris Nătărăul se bucura de reputația de a fi o unitate de învățămînt exemplară, cu o disciplina extrem de strictă, impunînd spre binele elevilor uniforme și obligația de a merge în pas milităresc de la o sală de curs la alta. În sălile de clasă, elevii stăteau perfect drepți în bănci, fiind promt atenționați cu nuiaua în caz că se îndoiau de spate, iar profesorii își urlau ordinele, așa cum e normal să fie educate tinerele vlăstare ale epocii de aur. Desigur, întebările nu erau permise, iar materiile erau predate în maniera optimă de asimilare a cunoștințelor: învățatul pe de rost. Nătărăul n-a băgat nimic la cap, ba se încăpățîna să pună întrebări imbecile, deranjînd cursul firesc al orei de clasă și fiind deseori sancționat potrivit regulamentului de ordine și disciplină interioară. “Cel mai mare dușman al adevărului este respectul orbește pentru autoritate“, ar fi spus el la adresa profesorilor, potrivit sursei “Colegul”. Impertinent, și-a poreclit străluciții dascăli “sergenții”. Profesorii l-au numit “cîine laș” și i-au pus în vedere că exercită o influență negativă asupra întregului colectiv. Acesta este și motivul pentru care directorul școlii, un cadru valoros al structurilor informative, întrebat de către tatăl Nătărăului ce profesie ar trebui să îmbrățișeze fiul său a răspuns: “Nu contează. Nu va reuși niciodată nimic, indiferent de cariera aleasă”. În scurt timp, Nătărăul a fost exmatriculat, dar activitatea de supraveghere și control a continuat neabătut, prin ofițerii delegați.Albert Einstein

(Nătărăul, la maturitate)

 

INFORMARE – fila 100

Nu doresc să vorbesc mult. Doresc numai să atrag atenția asupra caracteristicilor fundamentale ale dușmanului de clasă, manifestate atît de plenar în Nătărău.

Organele noastre au obținut date și informații în legătură cu perioada de maturitate a Nătărăului, cînd a început să se dedea practicii mistico-religioase, fapt ce a avut consecințe negative nedorite în anturajul propriu al obiectivului și, mai apoi, asupra întregii societăți. În contradicție flagrantă cu ideologia materialistă, pretindea că “ideile vin de la Dumnezeu” și alte considerații similare, sfidînd orice fundament științific. Alte declarații refractare ale Nătărăului au fost culese de surse, transcrise și îndosariate cu grijă. Redăm cîteva, care demonstrează, fără putință de tăgadă, că fanatismul religios merge mînă-n mînă cu vegetarianismul, veganismul și raw-veganismul, curente extrem de periculoase care subminează hotărârea noastră de a acționa, în deplină unitate, în ve­derea înfăptuirii programului de fău­rire a societăţii noastre multi­late­ral dezvoltate.

Nimic nu va fi atât de benefic pentru sănătatea oamenilor şi nu le va mări şansele de supravieţuire pe Terra ca evoluţia la o dietă vegetariană.” – abera cu obstinație Nătărăul.

Este opinia mea că modul de viata vegetarian, prin efectul său pur fizic asupra temperamentului uman, ar influenta benefic omenirea.”, susținea obiectivul, în ciuda faptului că nu avea studii medicale sau de alimentație rațională, care să-l îndreptățească să aibă vreo părere, cît de mică, pe subiect.

“Deci trăiesc fără grăsimi, fără carne, fără pește, dar mă simt chiar bine așa. Întotdeauna mi s-a părut că omul nu a fost creat să fie carnivor” – mai spunea în faza de apogeu a transelor mistice, în care intra în preajma orelor de masă.

Prin urmare, tovarăși, trebuie să fim cu mare băgare de seamă pe mai departe, să smulgem fără milă din sînul societății pe toți nătărăii, care se opun cu îndîrjire înaintării noastre grabnice spre visul de aur colectiv: dezvoltarea continuă a tutulor industriilor, pentru ridicarea generală a nivelului de viaţă, de bunăstare, de fericire și progres!

Einstein_laughing

(Nătărăul, sfidînd sistemul)

SURSA: http://oliviasteer.ro/nataraul/?fbclid=IwAR3IZmQAv4tERooT9CdEw-p1DEfvVxud7RhEHTczO7dUy3TtJNy3E5L9WDo#more-2997

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite