Nefilimii cei căzuţi, uriaşii- scheletele lor nu sunt expuse in muzee iar istoria lor lipseste din cartile de istorie

Distribuie!by NEFILIMII ” Nefilimii „cei căzuţi, uriaşi”, sunt rezultatul relaţiilor sexuale dintre fiii lui Dumnezeu şi fetele oamenilor. Fiii lui Dumnezeu au fost îngeri căzuţi (demoni) care s-au împerecheat cu femeile oamenilor şi/sau au posedat barbaţi şi apoi s-au împerecheat cu femeile, aceste împerecheri au produs urmaşi, Nefilimi. După legendele […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

NEFILIMII

” Nefilimii „cei căzuţi, uriaşi”, sunt rezultatul relaţiilor sexuale dintre fiii lui Dumnezeu şi fetele oamenilor. Fiii lui Dumnezeu au fost îngeri căzuţi (demoni) care s-au împerecheat cu femeile oamenilor şi/sau au posedat barbaţi şi apoi s-au împerecheat cu femeile, aceste împerecheri au produs urmaşi, Nefilimi. După legendele ebraice şi de altă sursă (Cartea lui Enoh şi alte scrieri nebiblice), ei au fost un neam de uriaşi şi supereroi, care au făcut fapte de mare răutate. Dimensiunile şi puterea lor măreţe au provenit din amestecul de ADN demonic cu genele umane. Tot ce ne spune Biblia direct despre ei este că au fost „vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume”. Nefilimii nu au fost extratereştri, au fost fiinţe reale, materiale, rezultate în urma împreunării fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor.
Demonii sunt fiinţe rele şi dereglate – deci nimic din ce ar face ei nu ar trebui să ne surprindă, cea mai bună speculaţie este că demonii au încercat să pângărească neamul omenesc pentru a preveni venirea lui Mesia, Iisus Hristos. Dumnezeu a promis că va veni un Mesia din descendenţa Evei (Geneza 3:15), care va zdrobi capul şarpelui, Satan. Astfel, este posibil ca demonii să fi încercat să împiedice acest lucru pângărind descendenţa umană, făcând imposibil ca un Mesia fără păcat să Se nască într-o zi. Din nou, acesta nu este un răspuns specific biblic, dar este plauzibil şi nu se contrazice cu nimic din ceea ce ne învaţă Biblia. Nefilimii au fost unul dintre motivele principale pentru potopul din vremea lui Noe. Imediat după menţionarea Nefilimilor, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul lucru: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis: «Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut. »” (Geneza 6:5-7). Astfel, Dumnezeu a trimis potopul peste tot pământul, omorând pe oricine şi orice (inclusiv pe Nefilimi), în afară de Noe şi familia lui şi de animalele din arcă.
Se pare că demonii au repetat păcatul lor şi cândva după potop. Totuşi, probabil s-a întâmplat mult mai restrâns decât înainte de potop. Când Israeliţii au spionat ţara Canaan, i-au raportat lui Moise: „Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi (Nefilimi), pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor (Nefilimi): înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” (Numeri 13:33). Acum, acest pasaj nu spune specific că Nefilimii chiar au fost acolo, ci doar că spionii au crezut că i-au văzut pe Nefilimi. Este mai probabil că spionii au văzut un popor mare în Cannan şi, în mod greşit, au crezut că au fost Nefilimi. Sau, este posibil ca după potop demonii să se fi împreunat din nou cu femeile oamenilor, dând naştere la noi Nefilimi.
Se pare că Dumnezeu a pus punct împreunării demonilor cu oamenii, punându-i pe toţi demonii care au facut o astfel de faptă în Abis. Iuda versetul 6 ne spune: „El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.” Evident, nu toţi demonii sunt „închişi” astăzi, deci trebuie să fi fost un grup de demoni care au comis un păcat abominabil dincolo de căderea iniţială, demonii care s-au împreunat cu femeile oamenilor sunt cei care sunt „puşi în lanţuri veşnice”. Aceasta ar împiedica alţi demoni să mai încerce o astfel de faptă.”


loading...

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite